Inspiratie

Onze missie is om iedereen dieper in de Bijbel te laten duiken. Daarom inspireren we je graag met artikelen, blogs en achtergrondverhalen. Omdat we content willen maken dat past bij jouw vragen, kun je een email sturen met een verzoek voor een blog over een bepaald thema of Bijbelgedeelte.
SB Post Selection
 • Alle
 • Antwoorden op vragen (17)
 • Kennismaken met (14)
 • Prediker (8)
 • Artikel (138)
 • Leiderschap van oudsten (9)
 • Spaanse missie (2)
 • Bijbelstudie tips (1)
 • Lessen (1)
 • Tegenstellingen in de bijbel!? (5)
 • Christen en politiek (5)
De (on)pastorale houding van de vrienden van Job
Vanuit Job 1-14 Dit artikel werd eerder gepubliceerd in jaargang 16, nummer 2 van het StudieBijbel magazine (December 2022) Het…...
29 mei 2024
Lees verder
Koningschap en leiderschap
Dit artikel geschreven door Cees Stavleu werd eerder gepubliceerd in StudieBijbel Magazine jaargang 1.2 Er bestaat een spanning tussen het…...
24 april 2024
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 7: Agapaō
Het Griekse agapaō betekent ‘liefhebben’. Het NT gebruikt het voor de liefde tot andere personen.Deze liefde is een kenmerk van…...
23 maart 2024
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 6: Philadelphia
Het zelfstandig naamwoord philadelphia is afgeleid van het woord phileō. Vanuit het Grieks vertaaldbetekent philadelphia ‘broeder- of zusterliefde’. Het gaat…...
23 maart 2024
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 5: Diakoneō
Het werkwoord diakoneō betekent ‘dienen’. Terwijl velen vandaag ‘dienen’ als een minderwaardigebezigheid zien, spreekt Jezus positief over de dienende houding…...
23 maart 2024
Lees verder
een Bijbelstudie tafereel met daarin een telefoon met de bijbelstudie app.
6 tips om met motivatie Bijbelstudie te doen!
1. Maak er een momentje van en ga er echt voor zitten Neem de tijd en creëer een speciaal moment…...
20 maart 2024
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 4: Charis
Het Griekse charis betekent ‘schoonheid, innemendheid, liefelijkheid’, (2) genade, welgevallen,gunst’, (3) ‘dank, dankbaarheid’ en (4) ‘gunstbewijs, genadegave, liefdebetoon’. Paulus gebruikt…...
13 maart 2024
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 3: Chrēsteuomai
Wie een hoofdstuk over liefde in de Bijbel opzoekt, komt al snel bij 1 Korinte 13. Paulus schrijftdaarin: ‘De liefde…...
1 maart 2024
Lees verder
tegenstellingen in de Bijbel uitgebeeld met een bliksemschicht door het midden van de bijbel.
Tegenstelling in de Bijbel!? 5: Volkstelling door David van God of van de Satan?
Wordt de volkstelling door David in het boek 2Samuël en 1Kronieken tegenstrijdig beschreven?  2Sam.24:1 ‘Opnieuw ontstak de Heer  in toorn…...
29 februari 2024
Lees verder
tegenstellingen in de Bijbel uitgebeeld met een bliksemschicht door het midden van de bijbel.
Tegenstelling in de Bijbel!? 4: Behouden door geloof?
Worden we behouden door geloof zoals Paulus zegt of door geloof en werken, zoals Jakobus zegt? Paulus zou leren dat…...
26 februari 2024
Lees verder
tegenstellingen in de Bijbel uitgebeeld met een bliksemschicht door het midden van de bijbel.
Tegenstelling in de Bijbel!? 2: vrouwen spreken?
1Kor.11:5 zegt Paulus ‘Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert’ en…...
23 februari 2024
Lees verder
tegenstellingen in de Bijbel uitgebeeld met een bliksemschicht door het midden van de bijbel.
Tegenstelling in de Bijbel!? 3: Zondigen tegen God of zondigen tegen een medegelovige?  
SV/WV/NBV Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien…...
23 februari 2024
Lees verder
Klantenservice
Inloggen