Doneer

Het Centrum voor Bijbelonderzoek zet zich in om zoveel mogelijk mensen te helpen met het verdiepen in de Bijbel. In Latijns-Amerikaanse verspreiden we onze materialen gratis (zie BibliaDeEstudio).
Om die missie voort te blijven zetten hebben wij veel steun nodig! Je kunt ons steunen door donateur te worden of door een vrijblijvende gift of schenking over te maken.
Alvast hartelijk dank!

Donateur worden

Je bent CvB donateur als je € 75,- per jaar doneert.

Klik op deze button voor aanmelding:

Ik word donateur

Gift en/of schenking

Je kunt op verschillende manieren een gift of schenking overmaken:

1. Maak een belastingaftrekbare gift of schenking over aan:
STICHTING TOT BEVORDERING VAN BIJBEL ONDERWIJS (SBBO)
Bankrekening: NL82 RABO 0377 0937 42
Hierbij graag vermelden: “Gift voor Centrum voor Bijbelonderzoek”.
(SBBO is ANBI geregistreerd)

2. Je kunt verschillende zaken laten vastleggen in een testament. Zo is er de mogelijkheid om de Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek in het nalatenschap te laten delen en op deze wijze Bijbelonderzoek te ondersteunen d.m.v. een legaat of erfstelling.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!