Steun de missie in Latijns-Amerika

Onze missie is om zoveel mogelijk mensen te helpen met het verdiepen in de Bijbel.

Dankzij de StudieBijbel gebruikers en donateurs stellen wij de BibliaDeEstudio app met de Spaanse uitgave van StudieBijbel Nieuwe Testament, gratis ter beschikking van onze Spaanstalige medegelovigen, met name voor hen die in Latijns Amerikaanse landen wonen. Wil je meer lezen over onze Spaanse missie?

Om deze missie voort te blijven zetten hebben wij jouw steun nodig!

Je kunt ons steunen door donateur te worden of door een vrijblijvende gift of schenking over te maken.


Alvast hartelijk dank!

Geven of schenken

Je kunt StudieBijbel ook steunen door een gift of een schenking over te maken:

1. Belastingaftrekbare gift of schenking:
STICHTING TOT BEVORDERING VAN BIJBEL ONDERWIJS (SBBO)
Bankrekening: NL82 RABO 0377 0937 42
Graag vermelden: “Gift voor Centrum voor Bijbelonderzoek”.
(SBBO is ANBI geregistreerd)

2. Je kunt verschillende zaken laten vastleggen in een testament. Zo is er de mogelijkheid om de Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek in het nalatenschap te laten delen en op deze wijze Bijbelonderzoek te ondersteunen d.m.v. een legaat of erfstelling.

Donatieformulier
Donaties algemeen
Selecteer iDeal voor een eenmalige gift en maandelijks of jaarlijks voor een automatische incasso. Met een SEPA-incasso machtig je StudieBijbel om het genoemde bedrag binnen de aangegeven frequentie van je rekening af te schrijven. Wil je de automatische incasso stopzetten? Stuur dan een e-mail naar info@studiebijbel.nl
Klantenservice
Inloggen