Winkel

Dit is waar je door producten in deze winkel kunt bladeren.

StudieBijbel boeken

De complete StudieBijbel serie bevat het Oude en Nieuwe Testament in 29 boekdelen.
StudieBijbel boeken

StudieBijbel App

De Bijbel app die u helpt om de Bijbel te bestuderen en beter te begrijpen.

StudieBijbel Magazine

Een kwartaalblad dat inzicht geeft, intrigeert en geschreven is door StudieBijbel auteurs.
Filter op uitgave
Zoek
Sorteer
Maart 2024 (jaargang 17-nr.3)

Wat is waarheid - De Galilese visserij en belastingen - Zegen ontvangen door te geven - De opname van de…...

December 2023 (jaargang 17-nr.2)

Twee vormen van discipelschap - Gewapend in de strijd -De opname van de gemeente (2) - Boekbespreking...

September 2023 (jaargang 17-nr.1)

Opname van de gemeente - Geestelijke strijd van bevrijdingspastoraat - Heeft Jezus lijden aanvulling nodig? - Boekbespreking...

Juni 2023 (jaargang 16-nr.4)

Zijn de Herodianen in de evangeliën Essenen? - Obadja: hoogmoed komt voor de val - Toen de discipelen niet konden…...

Maart 2023 (jaargang 16-nr.3)

Verwarring rond de glossolalie - De actualiteit van het boek Spreuken - Urim en tummin - De boodschap van de Hebreeënbrief...

December 2022 (Jaargang 16-nr.2)

Betlehem De stad van David - De ruiter op het witte paard - De terugkeer van de ziel - Gog…...

September 2022 (Jaargang 16-nr.1)

Nehemia als model voor gemeentestichters - Ik ben de ware wijngaard - De Heilige Geest overtuigt - Koningen en rechters…...

Juni 2022 (Jaargang 15-nr.4)

Zo ziet de nieuwe aarde er uit - De zonde van Kaïn en het karakter van God - Hoop waarop…...

Maart 2022 (Jaargang 15-nr.3)

Jezus, Paulus en politiek - Naomi en Ruth - De wapenrusting van Goliat - Kolossenzen lezen vanuit een Joodse context...

December 2021 (Jaargang 15-nr.2)

Jesaja belooft de komst van de Verlosser - Wat bedoelt God met stilte in Jesaja 30? - Rijkdom en armoede…...

September 2021 (Jaargang 15-nr.1)

Is de Septuaginta een geïnspireerde vertaling ? - LXX bevat geïnspireerde vertalingen - Rijkdom en armoede in het OT -…...

Juni 2021 (Jaargang 14-nr.4)

40 jaar StudieBijbel - Zijn bloed over ons! - Jezus is meer dan een profeet - Het missionaire perspectief in…...

Maart 2021 (Jaargang 14-nr.3)

De apostel Petrus - De actuele boodschap van het boek Ester - Profeten en profetieën in de kerk - Klagen…...

December 2020 (Jaargang 14-nr.2)

Het eerste kerstverhaal - Op weg naar een leven van betekenis - 'Iedereen deed wat goed was in eigen ogen'…...

Gratis magazine ter kennismaking

Het Studiebijbel Magazine is een populair bijbelwetenschappelijk kwartaalblad voor mensen die meer willen weten over de achtergronden van de Bijbel.…...

Oorspronkelijke prijs was:  7,50.Huidige prijs is:  0,00.

Meer info
September 2020 (Jaargang 14-nr.1)

Vrouwen in het evangelie van Johannes - Hooglied : lessen over seks en liefde - Johannes 8 : Ik ben…...

Juni 2020 (Jaargang 13-nr. 4)

Wereldwijde crisis in Openbaring 8 - Wie is Jezus Christus voor jou? - Bemoediging voor de Filippenzen - Griekse retorica…...

SBM Maart 2020
Maart 2020 (Jaargang 13-nr. 3)

Leiderschap in de kerk - Israël en het koningschap - Boodschap van het boek Prediker - Gaf God wetten die…...

December 2019 (Jaargang 13–nr. 2)

Waar woont God? - Gods strijd tegen te machten - Scepsis en twijfel in het OT - Waarom woonde God…...

September 2019 (Jaargang 13–nr. 1)

De strijd om kind en vrouw in Openbaring 12 - De vrouw, de draak en oorlog in de hemel (Op.12)…...

Juni 2019 (Jaargang 12-nr. 4)

De overwinnende Christus - De actuele boodschap van het boek Job - Wat voor zendingsreizen maakte Paulus ? - Paulus' gebruik…...

Maart 2019 (Jaargang 12-nr. 3)

De actuele boodschap van het boek Genesis - Christus als Triomfator (deel 1) - Ouverture van de komende opstanding -…...

December 2018 (Jaargang 12-nr. 2)

Bijbelse feestmaaltijden - In dienst van God (Op.11) - De twee getuigen - Israël in het land Gosen...

September 2018 (Jaargang 12-nr. 1)

Het boek Openbaring - Het Oude Testament als sleutel - Koninkrijk of wereldrijk - De brief aan de gemeente in…...

Juni 2018 (Jaargang 11-nr. 4)

Christen en politiek - Waarom ik geen pacifist ben - Jezus en het levende water - Schepping in het NT...

Maart 2018 (Jaargang 11-nr. 3)

Joods - Christelijke wortels van geweldloosheid - Reflecties over geweldloosheid - Door zijn striemen zijn wij genezen - Doxologie in…...

SBM December 2017
December 2017 (Jaargang 11-nr. 2)

De grote opdracht in Mattheüs 28 - De profeet Ezechiël - Genezing door zweetdoeken - Paulus brief aan Filemon...

SBM September 2017
September 2017 (Jaargang 11–nr. 1)

De hemel in het nieuwe testament - Nieuwe hemel en aarde in OT - Het karakter van God de Vader…...

SBM Juni 2017
Juni 2017 (Jaargang 10–nr. 4)

Mozes als adoptiekind en vluchteling - Thora en gewoonterecht - Goddelijke straf of generatievloeken ? - Profetie in de vroege…...

Maart 2017 (Jaargang 10-nr. 3)

Profetie en profeten in de kerk - Profetenkringen in het OT - Zeven brieven in Openb. 2-3 - Mozes, een…...

December 2016 (Jaargang 10-nr. 2)

Kerst en de Geest in het NT - De Geest in het OT - Jozef en mensenhandel (2) - Kinderen…...

September 2016 (Jaargang 10-nr. 1)

Jozef en mensenhandel - Hemelse herkenning - Jezus loopt op water - Voedselwetten in het OT...

SBM Juni 2016
Juni 2016 (Jaargang 9-nr. 4)

Bediening van de vrouwen - Betekenis van het jubeljaar - Mozes' excuses tegenover God - Kinderen als voorbeeld...

SBM Maart 2016
Maart 2016 (Jaargang 9-nr. 3)

Jezus als vluchteling en dakloze - Israëls omgang met vreemdelingen - Godsdienstige minderheden - Ezechiël 40-48...

SBM September 2015
September 2015 (Jaargang 9-nr. 1)

Genezing door aanraking - Waarom gebruikt Jezus speeksel? - Wat staat er en wat wordt bedoeld? - Gods jaloezie...

SBM December 2015
December 2015 (Jaargang 9-nr. 2)

De goddelijke mens - Schuldbelijdenis over het verleden - Ziekte door zonden? - Eerbied voor God...

SBM Juni 2015
Juni 2015 (Jaargang 8-nr. 4)

Het leiderschap van oudsten (2) - Het Israël van God in Galaten 6:16 - Handelingen: Vaart achter het evangelie -…...

SBM Maart 2015
Maart 2015 (Jaargang 8-nr. 3)

Vergeef ons onze schulden - De datum van Goede Vrijdag - Intercultureel Bijbellezen - Het leiderschap van oudsten in het…...

SBM September 2014
September 2014 (Jaargang 8-nr. 1)

Hoe Jezus het boek Daniël las - Jezus in debat over de sabbat - De engelenmachten achter de wereldmachten -…...

SBM Juni 2014
Juni 2014 (Jaargang 7-nr. 4)

Wie is de 'Mensenzoon' - Jezus en de 'Mensenzoon' - Het zelfgetuigenis van Jezus - De betekenis van de sabbat…...

SBM Maart 2014
Maart 2014 (Jaargang 7-nr. 3)

Gedachten over de hemel - De hemelse samenkomst in Openbaring 5 - De heerlijkheid van God -De tabernakel als bouwwerk...

SBM December 2013
December 2013 (Jaargang 7-nr. 2)

'Want een kind is ons geboren' - Het geslachtsregister van Jezus - Bileam en het gevaar van geld - Klachten…...

SBM September 2013
September 2013 (Jaargang 7-nr. 1)

Het nieuwe verbond en de andere verbonden - Bijbelse mensvisie - Worstelen met God - Jezus en Jeremia in Matteus...

SBM Juni 2013
Juni 2013 (Jaargang 6-nr. 4)

De toekomst van de aarde in Jesaja - Het millennium of duizendjarig rijk - De verwonde genezer (Jeremia) - Ware…...

SBM Maart 2013
Maart 2013 (Jaargang 6-nr. 3)

Bewust ongehuwd omwille van het Evangelie - Huwelijk en seksualiteit - Ware en valse profetie in het OT - Van…...

SBM December 2012
December 2012 (Jaargang 6-nr. 2)

Kind, Koning en Knecht - Plaatsvervangend lijden in Jes.53 - De wijzen uit het oosten - Messiasverwachting in Jesaja...

SBM September 2012
September 2012 (Jaargang 6-nr. 1)

Liefde in Hooglied - Het christelijke huwelijk - Liefde, huwelijk en relaties - Huwelijksvormen in het oude testament...

SBM Juni 2012
Juni 2012 (Jaargang 5-nr. 4)

Wijsheid in het boek Spreuken - Jezus en de Wijsheid - Relatie Onesimus en Filemon - Aards leven met eeuwigheidswaarde...

SBM Maart 2012
Maart 2012 (Jaargang 5-nr. 3)

Opvoeding volgens Spreuken - Vergelding van gedrag in Spreuken en Prediker - Is alles ijdelheid - Wat is een preek?...

SBM December 2011
December 2011 (Jaargang 5-nr. 2)

Een kind is ons geboren - Salomo 'de allerbeste leermeester van de jeugd' - Vrouwen in Richteren - De Richters…...

SBM September 2011
September 2011 (Jaargang 5-nr. 1)

Alleen als download. Waar zijn de doden? - Genezing op gebed? - Geweld en vergelding in het oude testament -…...

SBM Juni 2011
Juni 2011 (Jaargang 4-nr. 4)

De actualiteit van het boek Openbaring - Beloning en straf in Spreuken - De boodschap van Handelingen - Wie was…...

SBM Maart 2011
Maart 2011 (Jaargang 4-nr. 3)

De Statenvertaling herzien? - HSV of NBV - Sporen van de Messiasverwachting - Statenvertalers en het boek Ezra...

SBM December 2010
December 2010 (Jaargang 4-nr. 2)

Hoe Jezus de Psalmen las - Messiaanse psalmen - De verheerlijkte schepping - Ziekte en genezing (2)...

SBM September 2010
September 2010 (Jaargang 4-nr. 1)

Ziekte en genezing (1) - Heil en genezing voor de volkeren - Wonderen bij profeten in het OT - Van…...

SBm Juni 2010
Juni 2010 (Jaargang 3-nr. 4)

Wie zijn de 'rechtvaardigen'? - Het onderwijs van de apostelen - Wie zijn de vijanden in de Bijbel - Wie…...

SBM Maart 2010
Maart 2010 (Jaargang 3-nr. 3)

Hoe de apostelen hun Bijbel lazen - Ontdekkende bijbelstudie - De canon van het OT - Hoe leest u de…...

SBM December 2009
December 2009 (Jaargang 3-nr. 2)

Geboren uit een maagd - De zondeval in het OT - De verkondiging van Paulus - Leven na de dood…...

SBM September 2009
September 2009 (Jaargang 3-nr. 1)

Het nut van geestesgaven - Leven na de dood in het oude testament - Christen zijn in de tweede eeuw…...

SBM Maart 2009
Maart 2009 (Jaargang 2-nr. 3)

Tweeduizend jaar landbelofte - Israël als volk en land - Muziek in de tempel - Liturgie en muziek in het…...

SBM November 2008
November 2008 (Jaargang 2-nr. 2)

Mira Ceti de Ster van Bethlehem? - De visonaire ervaringen van de apostel Johannes - Profeten en extase - Flavius…...

SBM September 2008
September 2008 (Jaargang 2-nr. 1)

Roemen in verdrukking - Christus als hoeksteen - Is de apostel Johannes meer dan een profeet -Verzoening door bloed...

SBM Mei 2008
Mei 2008 (Jaargang 1-nr. 4)

Verdwenen 10 stammen van Israël - Apocriefe evangeliën en gnostiek - Het karakter van het boek openbaring (1) - Josephus…...

SBM February 2008
Februari 2008 (Jaargang 1-nr. 3)

Paradoxen in de bijbel - Verdwenen tien stammen van Israël - De gemeente als vriendenkring - Profeten in de boeken…...

SBM November 2007
November 2007 (Jaargang 1-nr. 2)

Dansen voor God - Het koninkrijk van God (2) - Koningschap en leiderschap - Het Oude Testament meelezen met 1…...

SBM September 2007
September 2007 (Jaargang 1-nr. 1)

• Vragen rond de koningin van Seba • Het koninkrijk van God (1) • 'Ik ben...': christologie Johannes • Jericho…...

December 2014 (Jaargang 8-nr. 2)

Herodes de Grote - Migranten in de Bijbel - Tempelvisioen van Ezechiël (2) - Wat is spreken in Jezus' naam?...

Juni 2009 (Jaargang 2-nr. 4)

Schepping en herschepping - Hoe lezen we Genesis 1-2 - Kunst opnieuw bekeken - Geslachtsregisters in het boek Genesis 1-11...

Klantenservice
Inloggen