Meer info over…

De laatste jaren is veel bijbelstudiemateriaal op internet geplaatst. Op deze pagina wordt u een interactief overzicht gegeven van hulpmiddelen bij de bijbelstudie. Op de subpagina’s vindt u websites die betrekking hebben op verschillende bijbelboeken, die ook zijn behandeld in de Studiebijbel. Hierdoor ontstaat een waardevolle aanvulling op de geschreven tekst van de bijbelcommentaren van SBOT en SBNT.

Christendom algemeen
Links naar verschillende christelijke sites (waaronder bijbelstudie, evangelisatie, kerkgemeenten) vindt u op www.kruislinks.nl en www.christendom.startpagina.nl

Hulpmiddelen bij de bijbelstudie algemeen
De Nederlandstalige sites hebben ingangen voor bijbelstudie en bijbelsoftware.
http://bijbel.pagina.nl
http://www.christenlink.nl

Voor wie de Engelse taal beheerst, biedt de volgende site veel bruikbare toegangen voor bijbelstudie:
http://www.ccel.org/wwsb.
Meer wetenschappelijk is de site van het
Tyndale Fellowship for Biblical and Theological Research (rubriek: Online resources).
De NET Bible is een bijbelvertaling die steeds verbeterd wordt en voorzien wordt van tekstkritische en uitlegkundige toelichting.
De website http://www.bibelwissenschaft.de bevat veel informatie, zoals de tekst van de BHS, NA27, LXX, Vulgata, e.a. Ze is echter geschreven vanuit de opvatting van de hedendaagse oudtestamentische wetenschap in Duitsland.

De Strong-nummering
In het bijbelcommentaar staan Strong-nummers boven de woorden. Op de volgende site zijn de Strong-nummers ook aangegeven in de bijbeltekst en is het tevens mogelijk een woordenboek te raadplegen via deze nummers:
http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm
Dit is ook mogelijk via:
http://bible.crosswalk.com/Lexicons/Hebrew/
Algemene informatie over het Oude Testament is te verkrijgen via
www.blueletterbible.org (Hebr., Grieks, vertalingen, Strongummering, woordenboek)

Atlas, archeologie en bijbelplaatsen
Een uitgebreide bijbelse atlas is te vinden op:
http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps.htm.
Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis en archeologie van de bijbelse plaatsen kan zoeken op de afzonderlijke plaatsen op:
http://www.bibleplaces.com.
Een Nederlandstalige site met foto’s en enige landkaarten is:
www.bijbelseplaatsen.nl
Een groot overzicht van de archeologie in Israël met veel verwijzingen is te vinden op:
http://fontes.lstc.edu/~rklein/Documents/archaeology.htm
De site http://www.genesisfiles.com heeft een atlas met satellietfoto’s, en www.bijbelseplaatsen.nl is een Nederlandstalige site waarop per plaats gezocht kan worden.
Met de Engelstalige site http://www.biblemap.org is het mogelijk om per hoofdstuk van een bijbelboek te zien waar het zich afspeelt. Ook is er informatie te vinden over veel plaatsen die in de Schrift worden genoemd.
De Biblical Archaeology Society in Amerika geeft het populaire blad Biblical Archeology Review uit met daarin veel discussie tussen de wetenschappelijke stromingen. Een deel van de discussies is ook op internet te vinden: http://biblicalarchaeology.org.
Een samenwerkingsorganisatie tussen Amerikanen en Joden heeft een site die veel informatie geeft over bijbelboeken en over archeologie: http://www.itanakh.org
Een populair overzicht van interessante archeologische vondsten in relatie tot de Bijbel is te vinden op http://www.tfba.org/finds.php Archeologische inscripties zijn te vinden via http://www.inscriptifact.com.

Voor een tijdbalk en een toelichting op allerlei opgegraven steden, zie
http://moses.creighton.edu/vr/core/toc.html
De volgende site geeft veel informatie over het vroegere leven, de gewoonten en de mensen in Palestina (veel 19e eeuwse tekeningen):
http://www.lifeintheholyland.com
Het werk van de joodse geschiedschrijver Flavius Josephus is te raadplegen via
http://www.ccel.org/ccel/josephus/works/files/works.html

Anders sites over deze onderwerpen:
Beth Shean Valley Archeological Project
Plaatsen in Israël en hun ligging
De reis van de Israëlieten door de Sinai
Bijbelse plaatsen en hun ligging

On-line bijbelteksten
Statenvertaling (inclusief apocriefen)
NBG51, WV95, GNB96 en NBV
Willibrordvertaling en NBV
King James Version
Revised Standard Version
New International Version
Audio Bible (Engels)
Die Elberfelder Bibel
Revidierte Luther Übersetzung
Net Bible
Hebreeuws-Engels Oude Testament
Septuaginta (LXX) – Griekse tekst
Septuaginta (LXX) – Engelse vertaling
Griekse tekst van het NT (NA26)
Griekse tekst Westcott-Hort (1881) met varianten NA26/27
Bible Gateway (concordantie op bijbels in diverse talen)

Bijbelstudies en theologie
Bible history
Biblical Studies on the Web
Center for Reformed Theology and Apologetics
Resource Pages for Biblical Studies
Startpagina – Bijbel
Bijbelweb
Raymonds Online Commentaar

Jodendom
Internet Jewish History Sourcebook
Joods Historisch Museum
Early Jewish Writings (Tenach, apocriefen, pseudepigrafen, Josephus, Philo, etc.)
Een pagina uit de Talmud
De Babylonische Talmud online (Engelse vertaling)
Flavius Josephus homepage
Dode-Zeerollen (Orion Center)
Dode-Zeerollen (tentoonstelling)
Dode-Zeerollen (The Shrine of the Book)

Overige websites
Websites Klassieke Oudheid
The Online Medieval and Classical Library
Religion statistics
Wereldgodsdiensten
Sekten
Links naar kerken, religies, preken, studie, evangelisatie, toerusting, en christelijke organisaties
Recensies van theologische boeken
Stapel.org (christelijke boeken
HCC Bijbel & PC gebruikersgroep

Reactie
Wanneer u interessante toevoegingen hebt, vernemen wij die graag. Ook stellen wij het op prijs als u het doorgeeft wanneer een internetadres gewijzigd of niet meer toegankelijk is. e-mail adres: info@studiebijbel.nl

Klantenservice
Inloggen