3.Jozua 1 Samuël

1. Algemeen

Diverse hulpmiddelen voor Bijbelstudie zijn reeds vermeld bij de eerdere Bijbelboeken.
Op deze pagina staan links die behulpzaam zijn bij de bestudering van de boeken Jozua, Richteren, Ruth en 1 Samuël.

In de verklaring zijn veel verwijzingen opgenomen naar de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Zijn werk is te raadplegen via http://www.ccel.org/ccel/josephus/works/files/works.html

Voor een tijdbalk en een toelichting op allerlei opgegraven steden, zie
http://moses.creighton.edu/vr/

De volgende site geeft veel informatie over het vroegere leven in Palestina (veel 19e eeuwse tekeningen): http://www.lifeintheholyland.com

2. Jozua

Het Midden-Oosten in het algemeen, overzicht van de volken:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/033.jpg

De route van Israël via het Overjordaanse naar Kanaän:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/033a.jpg

De strijd in het midden en zuiden van Kanaän:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/036.jpg

In Joz. 6 staat de verovering van Jericho. Sinds de opgravingen van Kathleen Kenyon in 1952-1958 is er veel discussie over de historische betrouwbaarheid van die beschrijving.
De publicaties van B.G. Wood geven een aanvulling en correctie op de eerdere publicaties.
http://www.bibleplaces.com/jericho.htm
http://christiananswers.net/q-abr/jericho.html
https://biblearchaeology.org/research/chronological-categories/conquest-of-canaan/4069-researching-jericho

Joz. 7 en 8 vermelden de verovering van Ai. Er is discussie over de juiste locatie van deze plaats. Is Et-Tell bedoeld, of Khirbet Nisya, of Khirbet el-Maqatir?
http://www.bibleplaces.com/maqatir.htm
http://www.bibleplaces.com/ettell.htm

De stad Gibeon in Joz.9: http://www.bibleplaces.com/gibeon.htm

De stilstand van zon en maan in Joz.10: https://creation.com/joshuas-long-day
De strijd tegen de zuidelijke coalitie: https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/036.jpg

De stad Hasor wordt in Joz.11 genoemd.
http://www.bibleplaces.com/hazor.htm

De strijd tegen de noordelijke coalitie in Joz.11: https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/037.jpg

Joz.12 vermeldt Megiddo http://www.bibleplaces.com/megiddo.htm

In Joz.13 staat welk deel van het land nog veroverd moet worden:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/038.jpg

De verdeling van de stammen in Joz.13-19
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/038a.jpg
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/039.jpg
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/039a.jpg

De website http://www.jewish-history.com/Palestine/index.html bevat een uitvoerige ‘descriptive geography and brief historical sketch of Palestine’. Rabbi Joseph Schwarz beschrijft daarin de grenzen van de stammen en geeft per gebied en stad een toelichting, waarin hij ook de joodse overlevering betrekt. Er zijn ook oude (vaak 19e eeuwse) illustraties opgenomen.

Joz.13 vermeldt Medeba (Madaba), waar een beroemde mozaïek is gevonden:
https://www.bibleplaces.com/madabamap/

Websites bij Joz.15:
http://www.bibleorigins.net/3AscentsofAkrabbimMaps.html
De Judese woestijn: http://www.bibleplaces.com/judeanwilderness.htm

Websites bij Joz.17:
Sichem: http://www.bibleplaces.com/shechem.htm
Bet-San: http://www.bibleplaces.com/bethshean.htm
De vlakte van Jizreël: http://www.bibleplaces.com/jezreelvalley.htm

Joz.18 vermeldt Silo: http://www.bibleplaces.com/shiloh.htm

Joz.19:
Vs.28 – Rechob: https://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Kabri
Vs.46 – Jafo / Joppe http://www.bibleplaces.com/joppa.htm

Joz.20, de vrijsteden en de Levietensteden:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/040.jpg
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/040a.jpg

Joz.24, het afscheid van Jozua in Sichem:
http://www.bibleplaces.com/shechem.htm

3. Richteren

Het Midden-Oosten in IJzertijd I: https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/035.jpg

Een overzicht van de omgeving waar de richters werkten:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/041.jpg
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/041a.jpg

Ri.3 vermeldt Ehud en de bevrijding van de Moabieten:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/042.jpg

In Ri.4-5 staat de overwinning van Barak en Debora over Sisera:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/043.jpg

Ri.6-9 vermeldt Gideons strijd met de Amalekieten:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/044.jpg
In Ri.9 wordt Sichem vaak genoemd: http://www.bibleplaces.com/shechem.htm

Ri.10-12 gaat over Jefta en de Ammonieten:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/045.jpg

Ri.13-16 betreft Simson en de Filistijnen:
https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/046.jpg

Ri.18, de plaats Dan (Laïs): http://www.bibleplaces.com/dan.htm

4. Ruth

Het gebied van Moab: https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/035.jpg

Betlehem: http://www.bibleplaces.com/bethlehem.htm

5. 1 Samuël

Israël in de tijd van Samuël en Saul: https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/038a.jpg

De eerste hoofdstukken vermelden de tabernakel in Silo. Zie voor deze plaats:
https://www.bibleplaces.com/shiloh/

1Sam.4-7, de slag te Ebenezer en de ark in: https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/047.jpg

1Sam.7-10, het werkgebied van Samuël: https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/048.jpg

De oorlogen van Saul in 1Sam.11-14: https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/049.jpg

Het koninkrijk van Saul: https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/049a.jpg
Het gebied van de strijd tussen David en Goliat (1Sam.17):
http://www.lifeintheholyland.com/david_and_goliath.htm

Davids vlucht voor Saul (1Sam.19-27): https://www.newtestamentchristians.com/wp-content/uploads/2013/06/050.jpg

1Sam.24, Engedi: http://www.bibleplaces.com/engedi.htm

1Sam.27, Siklag: http://www.bibleplaces.com/ziklag.htm

1Sam.31: Bet-San: https://en.wikipedia.org/wiki/Beit_She%27an

Excurs 2: De stèle van farao Merenptah
http://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah_Stele

Excurs 3: De Amarnabrieven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amarnabrieven

Excurs 4: Filistijnen
http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Peoples
http://www.bibleplaces.com/gath.htm
http://www.bibleplaces.com/ashkelon.htm
https://www.asor.org/anetoday/2021/11/phaistos-disk

Excurs 5: De godsdienst van de Kanaänieten
http://www.myths.com/pub/myths/canaanite-faq.html

Reactie
Wanneer u interessante toevoegingen hebt, vernemen wij die graag. Ook stellen wij het op prijs als u het doorgeeft wanneer een internetadres gewijzigd of niet meer toegankelijk is. E-mail: info@studiebijbel.nl

Stel voor   bewerken

 

Klantenservice
Inloggen