12.Hosea Maleachi

Twaalfprofetenboek
Levens van de profeten (1e eeuw)

Hosea

R. Patterson: exegetical commentary.
Hos. 12 W.C. Kaiser: JETS PDF.

Joël

Sprinkhanenplagen in
19152004 en 2013: • Bewegende beelden; Informatief verslag met veel foto’s, kosher-locusts-Segula PDF
Hier meer over Joël 2:23

Amos

Aardbeving: G. Franz ; en A. Maeir
Over Am. 3: Ivoren snijwerk

Obadja

Over Edom

Jona

Voor de ligging van Ninevé en andere steden in het Assyrische rijk, zie  bible land maps.

Voor de muren en afmetingen van Ninevé: klik hier
Voor het graf van Jona in Mosul en de vernietiging in 2014, zie hier.
Jon. 1:3 Jafo/Joppe:
Jon. 2: E.B. Davis
De grote vis: zie hier en ook hier.
Sarcofago di Giona (uit ca 300); Meer foto’s, zie hier 
Nabi Yoûnis:
Jon. 4: Wonderboom en worm: Bijbelaantekeningen 1 en bijbelaantekeningen 2. 
Hausmann, Müller PDF:

Micha

Mi. 5:1 Zegel met de naam Betlehem: en ook hier.
Mi. 6:3-5;
Mi. 6:8

Nahum

Voor Assyrische afbeeldingen van leeuwen en van gruwelijke behandeling van gevangenen, zie hier.

Sefanja

Irsigler, H., ‘Zefanja/Zefanjabuch’, Juni 2008.
Sef. 2:4 Assyrische versterkingen in Asdod

Zacharia

Begraafplaats Zacharia, zie hier en hier
Zach. 1: Pasargardae tuin
Zach. 4: Lamp met zeven tuiten
Cassiteriet of tinlood
Zach. 12 J. Blazs PDF
De Messias, zoon van Jozef
Zach. 14:4 Relatie tussen Olijfberg en graven, zie hier
14:5: Pleidooi voor landslide, zie hier
14:16: Het Loofhuttenfeest en de christenen uit de volken, zie hier

Maleachi

Mal. 3: Kaiser over Elia in het evangelie (PDF), zie hier

Bij excurs ‘God en het kwaad’
Crenshaw PDF
Meister

Bij excurs ‘Messiasverwachting’
Historisch overzicht
Jewish Encyclopedia

Bij excurs ‘Het ontstaan van de profetische boeken’
Lessing PDF
Barrick

Bij excurs ‘Heil voor overblijfsel’
Johnson PDF
Mulder
Wallet

Stel voor   bewerken

 

Klantenservice
Inloggen