1.Genesis Exodus

Genesis

De schepping (Gen. 1-5)
Het Creationisme houdt zich bezig met de bestudering van de relatie tussen schepping en natuurwetenschap. Voor sommigen betekent dit een ‘jonge aarde’: zie http://www.answersingenesis.org. Voor anderen is de combinatie met een oude aarde mogelijk: http://www.reasons.org. Een andere site is www.scheppingofevolutie.nl Het Logos Instituut bundelt allerlei initiatieven: www.logos.nl . In Duitsland: Wort und Wissen, Rosenbergweg 29, D-72270 Baiersbronn, http://www.wort-und-wissen.de. De laatste jaren zijn belangrijke vorderingen gemaakt en worden ook te simpele voorstellingen van enige tientallen jaren geleden afgewezen.

Petersen: kritiek op het (veronderstelde) oude wereldbeeld. http://www.hebrewcosmology.com/
McCabe:  https://drive.google.com/file/d/1P3RpD_e49cGV-DXANZnDqWdvCLJo7Z63/view

Gen.2
Bij vs.21 (rib van Adam):
https://answersingenesis.org/human-body/the-amazing-regenerating-rib/
http://creation.com/regenerating-ribs-adam-and-that-missing-rib.
Boyd: www.answersingenesis.org/arj/v7/temporal_reasoning_Genesis.pdf
Recensie Walton: https://answersingenesis.org/reviews/books/lost-world-adam-and-eve-response/

Gen.3
Bij vs.17-18 Catchpoole: http://creation.com/a-thorny-issue.

Gen.4
Vrouw van Kaïn: http://www.christiananswers.net/dutch/q-aig/aig-c004-nl.html
Barrick: https://www.academia.edu/1368769/Conscience_Oral_Tradition_Natural_Religion_or_Later_Insertion_Unwritten_Revelation_in_Genesis_1-11

De ark en de zondvloed (Gen. 6-9)
John Woodmorappe, Noah’s Ark: a feasibility study, Santee, CA 1996 gaat in op de vele biologische en natuurkundige vragen die de beschrijving in Genesis oproept. Deze studie is verschenen bij het Institute for Creation Research (www.icr.org). Er zijn veel expedities geweest op zoek naar de ark op de berg Ararat en de zoektochten gaan nog steeds door. Zie de websites www.noahsarksearch.com en www.arcimaging.org.

Mythen en legenden in het Oude Nabije Oosten (Gen. 1-11)
Wie meer wil weten over Gilgamesj, Adapa en over archeologie in het algemeen in het Midden-Oosten, kan terecht op: http://www.ot-studies.com.
Zondvloedlegenden http://www.nwcreation.net/noahlegends.html

Abraham, Isaak en Jakob (Gen. 11-36)
De routes die de aartsvaders afgelegd hebben, kunnen bezien worden in deze atlas.

Gen.12
Ur der Chaldeeën: Barrick: http://www.tms.edu/m/tmsj20a.pdf

Gen.16
‘The Identity of the Angel of the LORD’, Hiphil 4 (2007)
http://www.see-j.net/index.php/hiphil/issue/view/5.

Gen.22
Hethieten: http://www.biblearchaeology.org/post/2011/11/08/Hittites-and-Hethites-A-Proposed-Solution-to-an-Etymological-Conundrum.aspx

Machpela bij Hebron (Gen. 23)
Informatie over het bouwwerk boven de vermoedelijke spelonk van Machpela.

Gen.30
vs.14 Alruin: http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subjrefr?837
vs.32 Het fokken van de schapen: https://www.scienceandchristianbelief.org/serve_pdf_free.php?filename=SCB+13-1+Pearson.pdf

Jozef in Egypte (Gen. 37-50)
De volgende Engelstalige sites bieden veel algemene archeologische informatie over Egypte: http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_website_action_key=action.display.splash&ee_messages=0001.clientrequired.text

Gen.49
vs.13 Zebulon bij de zeekust:

http://www.biblearchaeology.org/post/2018/07/18/Zebulun-by-the-Sea-Zebuluns-Mysterious-Borders.aspx

Exodus

De uittocht (Ex. 1-12)
Veel aanwijzingen voor de historiciteit van de uittocht zijn te vinden op: http://www.bibleandscience.com/archaeology/exodus.htm
De stichting Associates for Biblical Research in Amerika bepleit een datering van de uittocht rond 1440 v.Chr. Zie: http://www.biblearchaeology.org/
De stichting Bijbel, Geschiedenis en Archeologie in Kampen neemt aan dat de uittocht plaats vond rond 1400 v.Chr. Zie http://www.bga1.nl.

Beide christelijke organisaties nemen daarmee afstand van de opvatting dat de uittocht in de tijd van farao Ramses II was, in de 12e eeuw.

De naam JHWH (Ex. 3)
http://www.biblearchaeology.org/post/2010/03/08/The-Name-Yahweh-in-Egyptian-Hieroglyphic-Texts.aspx#Article

Het bakken van kleistenen (Ex. 5)
https://www.flickr.com/photos/manna4u/32513653582
https://www.osirisnet.net/tombes/nobles/rekhmire100/e_rekhmire100_07.htm

Het Pascha (Ex. 12:1-28)
Het Pascha zoals de Samaritanen dat nog steeds vieren, inclusief het slachten van lammeren:
https://www.bibleplaces.com/samaritan-passover/

De route naar de berg Sinai (Ex. 13-19)
De laatste jaren verschijnen er steeds meer populairwetenschappelijke boeken die beweren dat de berg Sinai niet in het huidige schiereiland met die naam ligt, maar in het huidige Arabië, en bijvoorbeeld de berg Jebel al-Lawz zou kunnen zijn. Een algemeen overzicht van theorieën: http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Mount_Sinai
Een afwijzende bespreking is gegeven door Gordon Franz. Zijn artikel is te lezen op http://www.ldolphin.org/franz-sinai.html.
C.J. Humphreys verdedigt een zuidelijker berg in Midjan (het huidige Arabië): http://books.google.com/books?id=0RF42cryB48C&dq=THE+MIRACLES&ie=ISO-8859-1&source=gbs_gdata
De berg Badr / Bedr ligt in de omgeving Al Jaw. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Hala-‘l_Badr

De verbondssluiting en wetgeving bij de Sinai (Ex. 19-24)
Rond 1900 werd het wetboek van Hammurabi gevonden en gepubliceerd. Deze koning leefde in de 18e eeuw v.Chr. en veel van zijn wetten lijken op de burgerlijke bepalingen in Ex. 21-23. Zie: http://history.hanover.edu/courses/excerpts/221ham.html.

De tabernakel (Ex. 25-40)
Het Bijbels Museum in Amsterdam heeft een model van de tabernakel.
De volgende site uit Israël geeft fraaie foto’s van het model van de tabernakel (ware grootte) dat opgesteld staat in Timna, iets ten noorden van Eilat. Tevens zijn links opgenomen van andere modellen. http://www.bibleplaces.com/tabernacle.htm.
De volgende Amerikaanse site geeft ook mooie afbeeldingen. Behalve de eigen interpretatie van de gnostisch georiënteerde New Church (E. Swedenborg) staan ook de andere gangbare uitlegtradities vermeld. http://www.glencairnmuseum.org/ancient-near-east-collection.
Op de volgende site zijn veel links over de tabernakel bijeengebracht:
http://www.ebibleteacher.com/3DTaber/3DTaberLinks.html.
Het hedendaagse Temple Institute in Jeruzalem bereidt de bouw van de derde tempel voor. Op http://www.templeinstitute.org/articles.htm is hier veel over te lezen.
De Jewish Encyclopedia geeft een afwijkende afbeelding van de tabernakel. Zie het artikel ‘tabernacle’ op http://www.jewishencyclopedia.com/
Constructie en berekeningen: http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/tag/tabernakel/

Ex. 25 – Menora
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/temple-at-jerusalem/understanding-the-jewish-menorah/

Ex. 28 – Priesterkleding
https://templeinstitute.org/priestly-garments/

Excurs 1 ‘Chronologie’
Sewell, Curt, ‘Biblical Chronology and Dating of the Early Bible’
http://www.ldolphin.org/sewell/sewellchron.html
Over de Egyptische chronologie: http://creation.com/egypt-chronology
Over de datering van Abraham: https://answersingenesis.org/bible-timeline/abraham-and-the-chronology-of-ancient-mesopotamia/
Verzameling websites: http://users.actrix.co.nz/da.astwood/ChronologyLinks.html
Vroege geschiedenis van Egypte: http://www.bbc.com/news/science-environment-23947820

Excurs 2 ‘Genesis 1-11 en de overleveringen’
Wereldwijde verhalen over de grote vloed: http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html en https://floodstories.wordpress.com/

Vergelijking Bijbel en Gilgamesj-epos: http://creation.com/comparative-study-of-gilgamesh-and-genesis-introduction

Waarde van de saros: http://custance.org/Library/SOTW/APPENDIXES/APP_II_VI.html

Excurs 4 ‘Sodom en Gomorra’
http://blog.bibleplaces.com/2015/10/sodomagain-another-geographical-issue.html

Excurs 8, ‘Gezinsstructuur’

http://www.studylight.org/dictionaries/bed/view.cgi?number=T251

Excurs 12, ‘Israel in Gosen (Avaris)’

Website ABR: http://www.biblearchaeology.org

Website opgravingen Avaris: http://www.auaris.at/html/history_en.html

Mogelijk beeld van Jozef: http://www.british-israel.ca/statue_of_joseph_found.htm en https://www.egofelix.com/how-was-the-joseph-statue-reconstructed/

Wilson-Wright, Aren M., ‘Hebrew or Not?: Reviewing the Linguistic Claims of Douglas Petrovich’s The World’s Oldest Alphabet’ (2017),

https://bibleinterp.arizona.edu/articles/2017/07/wil418006

Wright, Ted, ‘A Review of Patterns of Evidence: Exodus’, http://crossexamined.org/review-patterns-evidence-exodus/

Reactie
Wanneer u interessante toevoegingen hebt, vernemen wij die graag. Ook stellen wij het op prijs als u het doorgeeft wanneer een internetadres gewijzigd of niet meer toegankelijk is. e-mail adres: info@studiebijbel.nl

Stel voor   bewerken

 

Klantenservice
Inloggen