2 Samuël

Hebron (2 Sam. 5)
http://www.bibleplaces.com/hebron.htm

Het gezin van David en de tijdgenoten (2 Sam. 5)
http://prophetess.lstc.edu/~rklein/Documents/ironi.htm

Gedenkteken van Absalom (2 Sam. 18)
http://www.answers.com/topic/yad-avshalom

Reuzen (2 Sam. 21)
http://www.s8int.com/giants1.html

1 Koningen

Griekse toevoegingen
Griekse toevoegingen zijn er in:
1 Koningen 2, na vs. 35 en 46
www.katapi.org.uk/katapiNSBunix/Lxx/LxxByBC.php?GB=11&GC=2
1 Koningen 12, na vs. 24
www.katapi.org.uk/katapiNSBunix/Lxx/LxxByBC.php?GB=11&GC=12

Tempel (1 Kon. 6-8)
www.ritmeyer.com
www.templeinstitute.org

Tamar, scheepvaart en Elot (1 Kon. 9)
Vs.18 Tamar: www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/Hatzeva.html
Vs.26 Scheepsvaart in de Rode Zee
http://projects.imrd.org/wadigawasis.htm
Elot/Eilat: http://www.bibleplaces.com/eilat.htm

Salomo’s Rijkdom (1 Kon. 10)
http://www.biblearchaeology.org/post/2007/07/king-solomon-in-his-ancient-context.aspx

Bijeenteelt (1 Kon. 14)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rehov

Zegel van Izebel (1 Kon. 16)
www.specialtyinterests.net/seal_impressions_ostracon.html
www.civilization.ca/civil/israel/images/dss332as.jpg
http://www.haaretz.com/hasen/spages/911612.html

De berg Karmel (1 Kon. 18)
www.bibleplaces.com/mtcarmel.htm

2 Koningen

Moab en Kir-Chareset (2 Kon. 3)
www.bibleplaces.com/moab.htm

De naam Nimsi (2 Kon. 9)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rehov

Fort Hatzeva (2 Kon. 14:7)
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/Hatzeva.html
www.mfa.gov.il/MFA/History/

Elat (2 Kon. 14:22)
http://www.bibleplaces.com/eilat.htm
www.specialtyinterests.net/seal_impressions_ostracon.html

Uzzia en Jotam (2 Kon. 15)
Inscriptie Uzzia: www.bible-history.com/archaeology/israel/uzziah-tablet.html
Zegels dienaren van Uzzia: prophetess.lstc.edu/~rklein/Documents/end.htm
Zegel van Jotam: www.specialtyinterests.net/seal_impressions_ostracon.html

Assyrië (2 Kon. 17)
en.wikipedia.org/wiki/Lost_Ten_Tribes
http://www.bh.org.il/database-article.aspx?48213
www.the-samaritans.com

Aanval Assyrië op Juda (2 Kon. 18)
www.bibleplaces.com/newsletter/2002julyb.htm

De zonnewijzer van Achaz (2 Kon. 20)
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_sundials

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?93

Zegel(s) van Manasse (2 Kon. 21)
prophetess.lstc.edu/~rklein/Documents/judah.htm

Jojachin, koning van Juda (2 Kon. 24-25)
www.livius.org/ne-nn/nebuchadnezzar/anet308.html

Excursen

Excurs 1: De chronologie van de koningentijd
De website van R.W. Klein biedt veel informatie over archeologie en chronologie. Zie prophetess.lstc.edu/~rklein
In het keuzemenu: Old Testament (vervolgens: History Tables – OT and ANE) en Ancient Near East.

Excurs 2: De historiciteit van het koninkrijk van David en Salomo
Bij de opgravingen van Tel Rehov komen belangrijke tegenstellingen naar voren (datering van bewoningslagen, radiokoolstofdatering).
Zie http://www.rehov.org
Algemene informatie over deze periode: http://fontes.lstc.edu/~rklein/Documents/ironi.htm
Atlas: http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map053.htm

Excurs 3: De bestuursorganisatie van het koninkrijk
Atlas: http://searchingthescriptures.net/main_pages/free_bible_land_maps/map055.htm

Excurs 4: Archeologische gegevens over Jeruzalem uit de tijd voor de ballingschap
Dit betreft de oude muren, het watersysteem, het onlangs ontdekte paleis van David en gevonden teksten.
http://www.bibleplaces.com/areag.htm
http://www.bibleplaces.com/heztunnel.htm
http://www.bibleplaces.com/warrenshaft.htm

Excurs 5: De hoofdsteden en paleizen van het Tienstammenrijk: Sichem, Tirsa en Samaria
http://www.bibleplaces.com/samaria.htm
http://www.bibleplaces.com/jezreelvalley.htm
http://www.biblearchaeology.org/post/2005/10/omri-king-of-israel.aspx

Excurs 6: De koningin van Scheba/Seba
Er zijn veel tradities bekend over deze koningin uit het zuiden die op bezoek kwam bij Salomo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_of_Sheba

Excurs 7: Archeologische gegevens over koning Hizkia
Dit betreft Assyrische verslagen over de belegering van Jeruzalem (Sanherib), gevonden zegelafdrukken met de naam van de koning, en mogelijk zelfs een afbeelding van hem.
http://fontes.lstc.edu/~rklein/Documents/judah.htm
Een site over de kruiken met lmlk-stempels: http://www.lmlk.com/research/index.html
Ramat Rachel: www.tau.ac.il/…/ramat_rachel/index.htm

Excurs 9: De Assyriërs
http://www.aina.org/aol/peter/brief.htm
http://www.crystalinks.com/assyria.html

Excurs 11: Godsdienstige dansen
www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=29&letter=D

Reacties
Wanneer u interessante toevoegingen hebt, vernemen wij die graag. Ook stellen wij het op prijs als u het doorgeeft wanneer een internetadres gewijzigd of niet meer toegankelijk is.
e-mail adres: info@studiebijbel.nl

Klantenservice
Inloggen