De app is veelzijdiger en uitgebreider dan de boeken. U betaalt dus niet alleen voor de inhoud zoals u die in de boeken aantreft.
Sinds het begin van de digitale versie zijn er al veel verbeteringen aangebracht. Er zijn commentaren herschreven en er wordt volop gewerkt aan vernieuwing.
In bijv. het boek Genesis zijn onlangs de nieuwste inzichten en commentaren verwerkt en vergeleken en dat zal in de toekomst blijven gebeuren.
We hebben na het gereedkomen van de boeken het volgende online aangevuld:
  • revisie¬†commentaar Genesis, Exodus, Leviticus, Ruth,
  • revisie¬†commentaar Efeziers, Mattheus 1-20
  • Woordenboek Hebreeuws-Engels De Blois ingevoerd voor zover gereed.
  • Woordenboek Hebr-Ned van Broers ingevoerd
  • deel van de Strongnummers NT ingevoerd
  • Grieks-Engels woordenboek
Ongeveer elke 3 maanden wordt er een nieuwe release live gezet
Bovendien worden regelmatig interessante artikelen (bijv. uit Studiebijbel Magazine) toegevoegd.
U kunt bovendien gebruik maken van handige zoekfuncties, notities, markeringen enz.
Door gratis updates blijft u met de digitale versie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Klantenservice
Inloggen