Mijn account

Wat zeggen anderen over de StudieBijbel?

Lianne Obbink: “De StudieBijbel heeft me ongelooflijk veel gebracht. Toen ik twijfelde aan alles in het leven ben ik me gaan verdiepen in hermeneutiek, waardoor ik ook bij de StudieBijbel terecht kwam. Ik heb door jullie werk geleerd te zoeken en te onderzoeken. Ik heb geleerd dat vragen soms onbeantwoord blijven, maar dat God zichzelf wel laat kennen, zowel in de geschiedenis als nu. Hem kennen is van meer waarde geworden dan enig antwoord ooit had kunnen zijn.”

Wilma Verboom: “Ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken om u (en de medeauteurs natuurlijk en alle medewerkers) te bedanken voor de StudieBijbel. Ik gebruik hem al heel wat jaren en telkens weer ben ik blij met de inzichten die ik krijg. De StudieBijbel is kort, bondig, duidelijk maar ook compleet en helemaal op de Bijbel gebaseerd. Ook mooi dat er verwijzingen van het NT naar het OT en omgekeerd in staan. Ik ben er heel blij mee en dankbaar voor. God gebruikt dit echt!! De StudieBijbel is echt een sieraad en een grote zegen!”

Vincent de Haas (coördinator KBS): “Ik ben zeer gelukkig met de StudieBijbel en maak er voor mijn eigen studie graag gebruik van. Het verbreedt mijn kennis en verdiept mijn geloof.”

Ds. G. H. Abma: “Goede wijn behoeft geen krans: wederom is een voortreffelijk werk uitgegeven.”

G. Arends: “Mag ik ook van de gelegenheid gebruik maken om u te vertellen hoe geweldig de StudieBijbel is, toegankelijk en toch heel gedegen, inspirerend, Bijbelvast en toch ook echt nieuw. Ik moest laatst preken over psalm 23, een psalm waar al zoveel over gezegd, maar die mee dankzij de StudieBijbel toch ook weer nieuw tot mij begon te spreken. Heel hartelijk dank en ik wens u oprecht Gods rijke zegen bij uw werk. Ik kan niet wachten tot het volgende deel uit is!”

Ds. W. Arntzen: “De StudieBijbel doet zijn naam eer aan (…). Alles is buitengewoon leerzaam en weergegeven in begrijpelijke woorden.”

A.J. van den Herik: “De manier waarop de auteurs de stof behandelen, dwingt respect en bewondering af. Hier gaan eerbied voor de Schrift en geleerdheid hand in hand.”

Ds. C. Hovius: “Het mooie is dat er ook doorkijkjes worden gegeven om de bedoelingen van God in en voor de tijd waarin wij zelf leven te verstaan.”

W.G. Hulsman: “Er wordt geknaagd aan ons geloof in de onfeilbaarheid van de Schrift. Dan is een commentaar als dit, dat gebruikt maakt van recente inzichten, een weldaad. Ook voor theologen.”

Ds. G.C. de Jong: “Nog nooit kreeg ik een commentaar onder ogen in de Nederlandse taal dat zozeer toegang biedt tot de tekst van het Oude Testament zelf als dit monumentale werk.”

Drs. I.A. Kole: “We doen ons zelf tekort als we van dit commentaar geen gebruik zouden maken.”

Prof. Dr. P.P. Krüger, Zuid-Afrika: “Er word heelwat aandag gewy aan Skrif-met-Skrif-vergelyking en word die lyn na die Nuwe Testament uitdruklik deurgetrek. Sodanige openbaringshistoriese lyne word nie dikels in Bybelkommentare getrek nie en is beslis ‘n winspunt.”

Ronald Parlato (Washington D.C.): “I am currently reading your commentary on Matthew; and I find it one of the best, most thorough, and most accessible of the many I have consulted. I particularly like your focus on language (Greek, Hebrew, etc.).”

Ouderlingenblad: “Een onuitputtelijke bron van informatie… aan te bevelen voor allen die zich grondig willen verdiepen.”

Prof. dr. W.J. Ouweneel: “Het is een schitterend werk geworden – ook qua uitvoering – dat absoluut uniek is in het Nederlands taalgebied.”

Prof. Dr. E. Peels: “De schrijvers hebben zich beijverd om een zo helder mogelijke uitleg te bieden van deze Bijbelboeken, met een prijzenswaardige toespijs van allerlei excursen die hier extra licht op werpen.”

Dr. H. Ridderbos: “De StudieBijbel brengt, ook voor lezers die de klassieke talen niet machtig zijn, de tekst van de Bijbel zo dicht bij de lezer als mij uit geen enkel dergelijk werk bekend is. U legt de tekst helder uit, interpreteert die ook in zo nauw mogelijke aansluiting aan de Schrift zelf, waarbij u zich door de heilshistorische zienswijze van haar inhoud laat leiden. Hoofdzaak is dat in de wijze waarop u te werk gaat, u er alles aan gelegen is de Bijbel voor Zichzelf te laten spreken. En dat is een aanbeveling waard.”

Klantenservice
Inloggen