Update Koop-editie StudieBijbel

Update Koop-editie StudieBijbel

 35,00

Weer helemaal up to date 2024 in? Schaf dan nu de update van de koop-editie van StudieBijbel aan!

Wat is er verbeterd ten opzichte van vorige jaren?

Uitbreidingen in het OT:

In het afgelopen jaar zijn in het OT de boeken 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester en Job gereviseerd:

  • Er is meer aandacht voor de boodschap van de hoofdstukken en het Bijbelboek als geheel. Aan het eind van elk hoofdstuk staat nu het kopje ‘Boodschap’. Hierin vind je veel linken naar het Nieuwe Testament, wat de boeken actueler maakt en waardoor je een beter inzicht krijgt in de grote lijnen en verbanden van de Bijbel. Ook in de inleidende artikelen is dit onderdeel sterk uitgebreid.
  • De oorspronkelijke uitleg is ongeveer 15 jaar oud en in de afgelopen tijd zijn er nieuwe archeologische vondsten gedaan en zijn er ook weer nieuwe studies verschenen.
  • Bij het schrijven van het commentaar kon men alleen verwijzen naar eerdere commentaren. Omdat de StudieBijbel nu compleet is, is het ook mogelijk naar de uitleg in de volgende Bijbelboeken te verwijzen. Dat is vooral belangrijk bij de excursen.

In het NT zijn de boeken 1 en 2 Tessalonicenzen volledig gereviseerd en behoorlijk uitgebreid. Ook de revisie van Matteus is voltooid door het herschrijven van commentaar op de hoofdstukken 27 en 28. Tevens verschenen bij deze boeken een nieuwe uitgebreide inleiding en enkele nieuwe artikelen

Verder zijn o.a. toegevoegd:

  • de Septuaginta (LXX) en een Engelse vertaling van de LXX
  • Bovendien zijn bugs opgelost en veel foute linkjes hersteld

LET OP: de korting geldt tot eind mei 2024

SKU: Categories: StudieBijbel licentiesTags: Salomo koop
Klantenservice
Inloggen