Psalmen I

 69,50

StudieBijbel Oude Testament

Bijbelcommentaar
PSALMEN I (dit deel bevat psalm 1 t/m 106)

In dit commentaar wordt onder meer ingegaan op de gelaagdheid van de Psalmen. Zo komen aan de orde:
1. De historische situatie van de dichter
2. De soms algemene verwoordingen
3. De opname in het Psalter om in de tempel en elders gezongen te worden
4. De redactionele beslissingen over de plaatsing
5. De relatie met het Nieuwe Testament en de christelijke gemeente

Vanwege het eigen karakter van de psalmen is gekozen om bij elke psalm de uitleg onder te verdelen in afzonderlijke rubrieken, zoals Verklaring, Boodschap, Plaats in het Psalter en (indien van toepassing) Nieuwe Testament.

Met excursen over:
1. Literaire aspecten van de psalmen
2. Messiaanse psalmen
3. Rechtvaardigen in het Oude Testament
4. Bijbels zicht op de mens
5. Ziekte en genezing in het Oude Testament
6. Vijanden in het Oude Testament

Reactie
‘(…) De auteurs gaan eerbiedig en wetenschappelijk met de Bijbeltekst om. De hele commentaarreeks, en ook dit deel over de psalmen, kun je typeren als orthodox, praktisch-geestelijk en actueel. Opvallend is de ruime belichting van de plaatsing van elke psalm in de totaalopbouw van het Psalter.’
-H.G.L. Peels, Theologia Reformata
Aanbieding
Bij aanschaf van de complete boekenserie StudieBijbel NT en/of StudieBijbel OT ontvangt u 10% korting.
Klantenservice
Inloggen