Jozua – Richteren – Ruth – 1 Samuël

Jozua – Richteren – Ruth – 1 Samuël

 69,50

StudieBijbel Oude Testament

Bijbelcommentaar
JOZUA | RICHTEREN | RUTH | 1 SAMUËL

Artikelen
1. De chronologie
2. De stèle van farao Merenptah
3. De Amarnabrieven
4. De Filistijnen
5. De godsdienst van de Kanaänieten
6. De verwoeste steden Jericho, Ai en Hasor
7. De opkomst van het koningschap in Israël
8. Gezagsverhoudingen in het vroege Israël
9. Israëls omgang met vreemdelingen.

Reacties op dit studiebijbeldeel:
‘Het mooie is dat er ook doorkijkjes worden gegeven om de bedoelingen van God in en voor de tijd waarin wij zelf leven te verstaan.’
-ds. C. Hovius, Gereformeerd Weekblad

‘Er wordt geknaagd aan ons geloof in de onfeilbaarheid van de Schrift. Dan is een commentaar als dit, dat gebruikt maakt van recente inzichten, een weldaad. Ook voor theologen.’
-W.G. Hulsman, De waarheidsvriend

‘Goede wijn behoeft geen krans: wederom is een voortreffelijk werk uitgegeven.’
-Ds. G. Hette Abma, Christenen voor Israël

Aanbieding
Bij aanschaf van de complete boekenserie StudieBijbel NT en/of StudieBijbel OT ontvangt u 10% korting.

Klantenservice
Inloggen