Matteus

 69,50

StudieBijbel Nieuwe Testament

Bijbelcommentaar
MATTEUS

Artikelen
1. Inleidingsvragen bij het evangelie naar Matteüs
2. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Matt. 1:1-17
3. De wijzen uit het Oosten. Matt. 2:1-12
4. Bethlehem en Nazaret. Matt. 2
5. Jezus’ optreden in Galilea. Matt. 4:12-17, 23-25
6. De bergrede. Matt. 5-7
7. De uitzendingsrede. Matt. 9:35-10:42
8. De zeven gelijkenissen van Matt. 13
9. De rede over discipelschap en gemeenteleven. Matt. 18
10. De rede tegen de Farizeeën en schriftgeleerden. Matt. 23
11. De rede over de laatste dingen. Matt. 24-25

Aanbieding
Bij aanschaf van de complete boekenserie StudieBijbel NT en/of StudieBijbel OT ontvangt u 10% korting.

Klantenservice
Inloggen