Nieuws, Kennismaken met

Kennismaking met Mart-Jan Paul

28 januari 2021 - Evelyn Flores

Uit de StudieBijbel Magazine dec. 2020 (hier gratis te krijgen tot 31 januari 2021)

 

1. Wat is je rol bij “StudieBijbel”?

Vanaf 2002 ben ik eindredacteur van de twaalfdelige serie uitleg over het Oude Testament. Omdat de boekenserie ook digitaal beschikbaar kwam, ben ik de laatste jaren actief om de uitleg van de eerste delen te actualiseren en uitgebreider aandacht te geven aan de betekenis voor ons. Op internet zijn we niet meer gebonden aan de beperkingen van het aantal pagina’s! Inmiddels is de uitleg van de vier Bijbelboeken aangepast en ben ik bezig met het boek Deuteronomium. Ook vragen van lezers over de gegeven uitleg probeer ik te beantwoorden.

2. Wat spoort jou het meeste aan om de Bijbel te onderzoeken?

De Bijbel is het woord van God. Hij spreekt daarin tot ons. Velen beperken zich tot de bekende passages, maar het is belangrijk en verrijkend om alle Bijbelboeken nauwkeurig te onderzoeken.

3. Als je met één Bijbels personage zou mogen spreken, wie zou je dan kiezen? Waarom?

Het is lastig een keuze te maken. Ik ben veel bezig met de eerste Bijbelboeken en het valt mij op hoe beknopt allerlei zaken vermeld zijn. Het boek Genesis omvat een periode meer dan 2000 jaar en slechts elf hoofdstukken beschrijven de periode tot Abraham. Ik zou graag met Mozes willen spreken over de betekenis van die hoofdstukken, over Gods vroege openbaring aan de mensen.

4. Wat is jouw motivatie om bij “StudieBijbel” te werken?

Het is een prachtig project om de uitleg van de Bijbel zo dicht mogelijk bij de hedendaagse christenen te brengen, ook bij hen die geen Hebreeuws en Grieks kennen en geen wetenschappelijke vakliteratuur raadplegen.

5. Wat doe je naast je werk voor “StudieBijbel”?

Ik ben gemeentepredikant geweest, maar ga nog wekelijks voor in kerkdiensten. Vanwege mijn leeftijd ben ik het werk aan de Christelijke Hogeschool Ede aan het afbouwen. Met het werk aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (hoogleraar Oude Testament) hoop ik nog enige jaren door te gaan.

6. Wat raakt je het meeste als je over het koninkrijk van God nadenkt?

Veel christenen hebben een vage voorstelling over de toekomst. Het is prachtig om te zien in welke concrete beelden de profeten hierover spreken. Het raakt mij om te zien hoe het boek Openbaring aansluit bij de eerste hoofdstukken in Genesis. Het gaat in de Bijbel niet slechts om de zeer belangrijke persoonlijke redding van mensen, maar ook om herstel van Gods schepping.

7. Welke ontdekking heb je gedaan die jouw kijk op iets heeft veranderd?

Mijn visie op de verbonden in de Bijbel en de betekenis van het nieuwe verbond in Jeremia 31, ook voor Israël, is veel concreter geworden.

8. Waarin zie je Gods Geest de afgelopen maanden het meeste aan het werk in je omgeving?

Er zijn in deze tijd van het coronavirus allerlei zaken die zorgelijk zijn. Toch mogen we weten dat Gods Koninkrijk in alle heerlijkheid aan zal breken. Ervaringen dat mensen tot geloof in Jezus Christus komen en daarom niet bang zijn om te sterven, zijn heel bemoedigend.

Uit: StudieBijbel Magazine December 2020 (Jaargang 14-nr.2)

Bestel hier uw gratis magazine ter kennismaking

 

Misschien vindt u het ook leuk iets meer te weten over de andere medewerkers en redacteuren bij het CvB. Elke maand zullen we een van hen bij u introduceren. Vorige keer:


 

Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (NBJAN2021CVB) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

 

Bijdrage van

Evelyn Flores

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen