Nieuws, Spaanse missie

Groeten uit Medellín 2 (Colombia)

20 november 2023 - Dr. Gerrit Vreugdenhil

Voor de vierde keer ben ik weer terug hier op het seminarie in Medellín, ditmaal voor een periode van twee maanden. Zoals ik eerder al schreef, werk ik sinds 1 september 2022 als docent Oude Testament aan het FUSBC. Dit semester geef ik cursussen over Bijbelse theologie en de culturele achtergrond van het Oude Testament voor het masterprogramma.

Naast mijn lessen ben ik elke week bezig met de vertaling van de Studiebijbel in het Spaans voor het Centrum voor Bijbelstudie. Momenteel ben ik druk bezig met het boek Genesis en ben ik aangekomen bij hoofdstuk 24. Het is een behoorlijke uitdaging, maar het is ook van groot belang om de rijkdom van het Oude Testament toegankelijk te maken voor de mensen in Colombia en Latijns-Amerika via de Studiebijbel.

Het verblijf hier op het seminarie biedt me volop de kans om met studenten in gesprek te gaan. In mijn vorige bericht vertelde ik over Jaïr, die een van de eersten was die de studiebijbel ging gebruiken.

Onlangs vond hier een conferentie over prediking plaats, waar wel 200 voorgangers aan deelnamen. Het was inspirerend om te horen dat de studiebijbel wordt gebruikt bij de exegese van Bijbelse teksten en dat mensen het tekst-voor-tekstcommentaar enorm waarderen.

Het is bijzonder om te bedenken dat voor veel voorgangers, oudsten en studenten de omvang van hun boekenkast vaak beperkt is, omdat boeken hier erg kostbaar zijn. Dankzij de studiebijbel komt 40 jaar aan bijbelonderzoek opeens gratis binnen handbereik. Is dat niet een genadig geschenk?

Jennifer, die verantwoordelijk is voor het extensiewerk van het seminarie (cursussen in de gemeente), heeft actief de studiebijbel gepromoot. Dat is bijzonder goed om te vernemen. Toch krijg ik regelmatig de vraag wanneer het Oude Testament beschikbaar zal zijn.

In veel kerken wordt vaker gepreekt over het Nieuwe Testament dan over het Oude Testament. Er bestaat echter een grote behoefte aan een diepgaande uitleg van het eerste deel van de Bijbel. Dit is begrijpelijk, gezien het feit dat het Oude Testament aanzienlijke aandacht besteedt aan rechtvaardigheid en gerechtigheid, evenals het opkomen voor weduwen, wezen en vreemdelingen. In Colombia zijn er veel kwetsbare mensen, waaronder meer dan 2 miljoen vluchtelingen uit het naburige Venezuela, en geweld en onrecht domineren het dagelijkse nieuws. Er is nog veel werk te verrichten op dit gebied.

Onlangs had ik de eer om een college homiletiek (preekkunde) te geven, waarin ik als Nederlandse predikant uitlegde hoe ik vanuit een bijbeltekst tot een preek kom. Het was prachtig om een groep van 25 studenten deelgenoot te maken van mijn eigen preekproces. Mijn les vormde de afsluiting van een seizoen preekkunde; voor de studenten rest nu alleen nog het houden van een preek als afronding van de cursus.

Na mijn bijdrage aan de les heb ik veel gesprekken gevoerd met studenten over de uitdagingen die zij ervaren bij het maken van een preek. De stap van de tekst naar de preek blijkt een lastige opgave te zijn. Verscheidene studenten maken gebruik van de studiebijbel, waarbij goede bijbeluitleg als onmisbare stap wordt gezien op weg naar een geslaagde preek.

Afgelopen zaterdag ontmoette ik Mayra, die Psalm 9 had gekozen, maar wat bleek het een lastige psalm om een preek over te maken. Ik kon haar helpen door een paar eenvoudige vragen te stellen. Binnen enkele dagen is het haar beurt om de preek te houden. Het zou handig zijn geweest om haar het commentaar op Psalm 9 uit de studiebijbel te kunnen geven. Misschien kan ik de volgende keer iemand hiermee assisteren.

Dr. Gerrit Vreugdenhil

Medellín (Colombia) / Gouda

Bijdrage van

Dr. Gerrit Vreugdenhil
Met ingang van 1 september 2022 ben ik als zendinspredikant verbonden aan de GZB en parttime werkzaam in Colombia als docent Oude Testament aan het Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC). De afgelopen acht jaar heb ik de Sint Jansgemeente te Gouda als predikant mogen dienen. Daarvoor was ik zeven jaar aan de Hervormde Gemeente van Woerden verbonden.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen