Kennismaken met

Kennismaking met Richard van den Bos

23 mei 2022 - Richard van den Bos

Wat is je rol bij het Centrum voor Bijbelonderzoek?

Ik ben de jongste telg van de CvB-familie. Sinds 1 januari 2022 ben ik verbonden als algemeen manager en mag ik helpen leiding te geven aan een team van prachtige mensen met al hun capaciteiten en kwaliteiten. Mijn focus ligt met name op de beleidsterreinen van HR, ICT en marketing/sales om beleid te ontwikkelen en mee te bouwen aan de toekomst van het CvB.

Wat spoort jou het meeste aan om de Bijbel te onderzoeken?

In de wetenschap dat ik een feilbaar mens ben, ben ik iedere keer op zoek naar mijn identiteit in Christus ten opzichte van de Levende God, mijn medemens en de schepping, zodat God mij kan veranderen naar het doel waarvoor Hij mij gemaakt heeft: een afspiegeling te zijn van Zijn wezen (geschapen naar Zijn beeld) en meer en meer op Jezus te gaan lijken. Hierdoor kan ik beantwoorden aan mijn roeping: dat ik tot zegen ben voor de mensen in mijn omgeving, dat zij God zullen zien zoals Hij is en Hem mogen leren kennen.

Als er één Bijbels personage zou mogen spreken, wie zou je dan kiezen? Waarom?

Abraham. Wat heeft hem bezield om naar een vreemde God te luisteren en in gehoorzaamheid te trekken naar een land dat hij niet kende, en daarvoor alles moest achterlaten. Hoe heeft hij de beloftes van God ervaren; de gesprekken met Hem? Hoe heeft hij de relatie met God kunnen volhouden en volharden in zijn vertrouwen op God, ondanks het feit dat hij de vervulling van de belofte nooit in zijn volheid heeft gezien?

Al jaren hebben dit soort vragen mij gefascineerd, maar het afgelopen jaar extra geraakt, doordat God mijn vrouw en mij heeft geroepen om onze woonplaats Den Haag te verlaten en te trekken naar de Achterhoek om daar mensen terug te brengen aan Zijn Vaderhart.

Wat is jouw motovatie om bij ‘Studiebijbel’ werken?

Onze God heeft de afgelopen veertig jaar door alle stormen heen, de ontwikkeling van de Studiebijbel overeind gehouden. Het kan niet anders dan dat het CvB een bijzondere bediening van Hem is. Ik vind het een voorrecht om mijn kennis en kunde in dienst van deze bediening te stellen en samen met het team met Hem op te trekken, en de roeping van het CvB verder uit te bouwen.

Het CvB heeft een prachtig, toegankelijk, Nederlandstalig instrument tot ontsluiting van God woord ontvangen en mogen ontwikkelen, niet alleen ten behoeve van voorgangers en kerkelijk werkers, maar voor iedere Nederlands sprekende, individuele gelovige. Daarnaast heeft het CvB haar missie mogen uitbreiden naar de Spaanstalige gebieden in Zuid-Amerika, zodat ook daar gelovigen (gratis) worden toegerust met (verdere) ontsluiting van Gods Woord. Het is bijzonder om aan deze bediening en missie te mogen meebouwen.

Wat doe je naast je werk voor ‘Studiebijbel’?

Ik ben parttime werkzaam als zelfstandig ondernemer in de financiële consultancy, met name op het gebied van verandertrajecten, implementaties, en controllersopdrachten.

Daarnaast mogen mijn vrouw en ik werkzaam zijn op het gebied van (bijbel)onderwijs en (geestelijke) ondersteuning aan kerken/gemeentes en individuele gelovigen in Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen (Duitsland en Indonesië). Het laatste half jaar ligt onze focus op de Achterhoek, meer specifiek op Zelhem. Dat neemt niet weg dat ik ook nog bijbelcursussen, trainingen en preken verzorg in de rest van Nederland (en mogelijk binnenkort weer in Indonesië).

In mijn nog spaarzame vrije tijd mag ik mij verdiepen in een studie theologie aan het Evangelisch College te Zwijndrecht. Na twee jaar Bijbelse Theologie, hoop ik dit jaar het twee-jarig traject van de Systematische Theologie af te ronden, alsmede een minor Gods Koninkrijk en Heilige Geest, om volgend jaar de studie af te ronden met het laatste jaar Praktische Theologie en het afstudeertraject.

Wat raakt je het meeste als je over het koninkrijk van God nadenkt?

Ik vind het bijzonder bemoedigend, dat God, in al Zijn genade, in deze tijd laat zien dat het Koninkrijk van God is aangebroken (zoals Jezus leert), ook al moet het nog in zijn volle glorie aanbreken. Hij laat in deze tijd, in al Zijn kracht zien, dat het Koninkrijk werkelijkheid is en daarbij de hele mens (naar geest, ziel en lichaam) en gehele schepping voor ogen heeft om Zijn shalom te tonen en te delen. Hij gaf daartoe Zijn Zoon, die gekomen is om het leven te geven in al zijn volheid (Joh. 10:10) voor deze, en de toekomende eeuw.

Aan de andere kant ben ik verdrietig om diegenen, die dat leven niet willen begrijpen/aangrijpen. Als ik de gelijkenissen van het Koninkrijk in Mattheüs 13 lees, en dan lees over hun einde, dan kan ik wel huilen.

Welke ontdekking heb je gedaan die jouw kijk op iets heeft veranderd?

Tijdens de studie theologie heb ik het leren waarderen dat er verschillende inzichten zijn met betrekking tot diverse onderwerpen in Gods Woord. Wij als studenten komen uit verschillende kerkelijke kringen en maakt dat we een heel diverse kijk hebben op deze onderwerpen. Toch hebben we iedere keer elkaar gevonden in ons geloof in de Christus, de Zoon van de Levende God. De Kerk is misschien divers, maar dat doet niets af van haar eenheid.

Het heeft me geleerd, dat, daar waar Christus centraal staat het samen optrekken en samen werken in het Koninkrijk, ondanks verschil in inzichten, mogelijk is. Ik zie dat sterk terug bij het CvB waarbij wij, als medewerkers samen mogen gaan in Zijn dienst, ondanks het feit dat we uit verschillende denominaties en gezindten komen.

Waarin zie je Gods Geest de afgelopen maanden het meeste aan het werk in je omgeving?

Het is misschien egoïstisch, maar ik zie Gods Geest heel bijzonder aan het werk in mijn eigen leven. Het is een (letterlijk) Godswonder hoe Hij ons gebracht heeft naar de Achterhoek. Vorig jaar om deze tijd wisten we nauwelijks dat we gingen. Het was ook een onmogelijke missie: snel een huis vinden, waarbij het eigenlijk onmogelijk was een hypotheek te krijgen. Beide zijn op wonderbaarlijke wijze tot stand gekomen. Het is een te lang verhaal om hier op te schrijven, maar ontegenzeggelijk is Gods Geest hierin aan het werk geweest, anders was het onmogelijk tot stand gekomen.

Misschien vindt u het ook leuk iets meer te weten over de andere medewerkers en redacteuren bij het CvB. Elke maand zullen we een van hen bij u introduceren. Vorige keer:

Bijdrage van

Richard van den Bos
Sinds 1 januari 2022 ben ik verbonden als algemeen manager en mag ik helpen leiding te geven aan een team van prachtige mensen met al hun capaciteiten en kwaliteiten. Mijn focus ligt met name op de beleidsterreinen van HR, ICT en marketing/sales om beleid te ontwikkelen en mee te bouwen aan de toekomst van het CvB.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen