Kennismaken met

Kennismaking met Haije Bergstra

16 december 2021 - Haije Bergstra

 

Wat is je rol bij “StudieBijbel”?
Bij de Studiebijbel ben ik begonnen als supportmedewerker. Het bieden van ondersteuning is een breed begrip en dat maakt mijn taak binnen het team veelzijdig. Wanneer gebruikers tegen zaken aanlopen zodat ze de Studiebijbel niet of niet goed kunnen gebruiken, dan help ik hen op weg. Dat doe ik daarnaast ook voor mijn collega’s. Dat kan een printerprobleem zijn of het aanpassen van een webpagina op de Studiebijbel website. Recent zijn we ons als team meer gaan inzetten op het gebruik van de Spaanse BibliaDeEstudio in Latijns-Amerika. Er wordt hard gewerkt aan verschillende Spaanse app uitbreidingen. Zo is recent de interlineaire vertaling van het Oude Testament toegevoegd. We proberen daarnaast Spaanse gebruikers beter te ondersteunen bij het gebruik van de BibliaDeEstudio. Vanuit het Centrum voor Bijbelonderzoek houd ik het overzicht en stuur activiteiten  aan.

Wat spoort jou het meeste aan om de Bijbel te onderzoeken?
Door de Bijbel leer ik steeds weer opnieuw volgeling van Jezus Christus te zijn. Dat is een proces dat een leven lang doorgaat. In de Bijbel laat God zichzelf kennen in Jezus en ontdekken we hoe Hij zichzelf volledig gaf om ons leven te geven. Als missioloog probeer ik erover na te denken hoe die boodschap ingang vindt in onze wereld. Daarnaast is er ook een theologische interesse. Als theoloog vind ik de Bijbel een geweldig interessant boek dat miljoenen mensen heeft beïnvloed. Niet alleen de tekst zelf, maar ook de uitleg van de tekst door de jaren heen, heeft veel denkstof opgeleverd. Dat boeit mij en nodigt uit om te studeren.

Als je met één Bijbels personage zou mogen spreken, wie zou je dan kiezen Waarom?
Wanneer tijdreizen mogelijk zou zijn, zou ik graag een keer met Jezus willen spreken toen Hij op aarde wandelde. Ik zie verdeeldheid en gebrokenheid bij mijzelf en bij christenen om mij heen. In deze coronatijd komt dat, lijkt het, nog meer naar boven in Nederland. Ik zou graag willen dat er meer eenheid en gerechtigheid op deze aarde zichtbaar zou zijn. Het is een bekende vraag waar binnen en buiten de Bijbel al veel antwoorden op zijn gegeven. Ik zou dit graag willen uitspreken tegenover Jezus en daarover met Hem in gesprek gaan.

Wat is jouw motivatie om bij “StudieBijbel” te werken?
Het gaat om een combinatie van twee dingen. Door de Bijbel leren mensen Jezus Christus kennen en worden daardoor veranderd. Daarnaast maakt de Studiebijbel het mogelijk om de Bijbel diepgaand te bestuderen en zo te begrijpen. Anders verwoord: de Studiebijbel helpt mij als discipel van Jezus om Gods boodschap in de Bijbel te ontdekken. Daarnaast reikt de Studiebijbel materialen aan om de inhoud van de Bijbel te vertalen naar onze tijd. Als missioloog spreekt mij dat geweldig aan.

Wat doe je naast je werk voor “StudieBijbel”?
Naast mijn werkzaamheden bij de Studiebijbel werk ik ook voor het Evangelisch College, een partner van het Centrum voor Bijbelonderzoek. Daar ben ik opleidingscoördinator voor de opleiding Missionair Werk. Ik stuur docenten en studenten aan en doceer onder andere het vak Missiologie. Verder heb ik samen met een collega Missie 1:8 opgezet. We coachen gemeenten en kerken zodat ze meer betrokken raken op missionair werk, met name bij de minstbereikte volken op aarde.

Wat raakt je het meeste als je over het Koninkrijk van God nadenkt?
Waar het Koninkrijk van God werkelijk zichtbaar wordt, komen mensen tot hun recht. De Bergrede wordt weleens de regel van het Koninkrijk genoemd. Ik verlang ernaar dat de boodschap van de Bergrede in onze tijd door meer christenen wordt uitgeleefd. Door dit getuigenis alleen al, zullen meer mensen zich keren naar Jezus.

Welke ontdekking heb je gedaan die jouw kijk op iets heeft veranderd?
De laatste jaren geven theologen meer aandacht aan de sociale structuren in de maatschappij ten tijde van het Nieuwe Testament. Meer kennis daarvan wordt gekoppeld aan Bijbelse gegevens. Het bestuderen van bijvoorbeeld sociale verhoudingen, maatschappelijke gebruiken of hiërarchische structuren geven meer licht op de inhoud van bijvoorbeeld de brieven van Paulus. Daardoor is de uitleg van aan aantal tekstgedeelten, die zo vaststaand leken, veranderd.

Waarin zie je Gods Geest de afgelopen maanden het meeste aan het werk in je omgeving?
Tijdens de opleiding Missionair Werk lopen de studenten stage. Zowel in Nederland als in het buitenland zijn zij missionair actief. Deze studenten zien God aan het werk op de plaatsen waar ze naar toe gaan. Dat verandert hen. Wanneer ze terugkomen en verhalen in de klas vertellen, zie ik dat Gods Geest in hen aan het werk is geweest en nog steeds bezig is. Ze zijn levende, geestvervulde getuigen van Jezus. De laatste tijd zie ik Gods Geest juist daar aan het werk.

 

Misschien vindt u het ook leuk iets meer te weten over de andere medewerkers en redacteuren bij het CvB. Elke maand zullen we een van hen bij u introduceren. Vorige keer:

 

Bijdrage van

Haije Bergstra

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen