Kennismaken met

Kennismaking met Gerrit Vreugdenhil

24 oktober 2022 - Dr. Gerrit Vreugdenhil

Wat is je rol bij het Centrum voor Bijbelonderzoek?
Het was ergens in de maand juni dit jaar dat dr. Mart-Jan Paul mij benaderde met de vraag of ik het team van CvB wilde komen versterken. De StudieBijbel online versie van het Oude Testament is aan herziening toe en ik zou hem daarbij kunnen helpen. Daarbij kwam nog het feit dat de StudieBijbel ook een Spaanse editie kent en ik op dat terrein misschien ook een bijdrage zou kunnen leveren. Samen met mijn gezin hebben we van 1998-2007 in Chili gewoond en is Spaans sindsdien mijn tweede taal. Na een eerste kennismaking volgden verdere gesprekken met het CvB en ervoeren we over en weer een bijzondere klik. De vraag van Mart-Jan kwam op een speciaal moment, omdat ik inmiddels besloten had te stoppen als gemeentepredikant om weer opnieuw de zending in te gaan. Het afgelopen jaar was er een nieuwe roeping naar mij toegekomen om als docent Oude Testament in Medellín (Colombia) aan een theologisch seminarie te gaan werken. In feite een hernieuwde roeping,

omdat ik dit ook al eerder in Chili gedaan had. Mijn aanstelling bij de GZB is een parttime aanstelling en dat betekent dat ik daarnaast nog op zoek was naar ander werk. Terugkijkend hebben we de vraag van het CvB als bijzonder ervaren en daarin de leiding van God gezien. Ik was op zoek naar een verdere invulling van mijn tijd en kan nu iets doen met mijn ervaring en kennis van de taal. Net als Mart-Jan Paul ben ik oudtestamenticus, in 2013 gepromoveerd op een studie over Psalm 91 en demonen. Rond dat thema hadden we in het verleden wel vaker contact gehad. We kenden elkaar al geruime tijd. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een goed team kunnen vormen.

Wat is jouw motivatie om bij het Centrum voor Bijbelonderzoek te werken?
Wat ik het mooie aan het CvB vind, is dat ze een prachtige StudieBijbel heeft geschreven, die voor een breed publiek geschikt is. Zelf gebruikte ik de StudieBijbel al jaren als onderdeel van mijn preekvoorbereiding. Dat het CvB nu haar missie verbreed heeft naar de Spaanstalige gebieden vind ik bijzonder mooi. Nu ik op een seminarie in Colombia werk, heb ik volop de gelegenheid om de StudieBijbel onder studenten en op conferenties met predikanten te promoten. Zo komt het werk van de afgelopen 40 jaar ten goede aan gelovigen en kerkleiders, die vaak niet veel financiële middelen hebben.
Zelf kan ik ook een bijdrage leveren aan de vertaling en actualisering van belangrijke delen van de StudieBijbel. Het is prachtig dat zo gelovigen (gratis) worden toegerust met (verdere) ontsluiting van Gods Woord. Het is bijzonder om aan deze bediening en missie te mogen meebouwen.

Wat spoort jou het meest aan om de Bijbel te onderzoeken?
Sinds mijn studententijd heb ik een passie voor de Bijbel ontwikkeld. Ik vind het heerlijk om te spitten in het Woord. Zelf heb ik enkele jaren lesgegeven in het Hebreeuws aan de Universiteit in Utrecht en ook in Chili. Ik vind het heerlijk om met de grondtalen bezig te zijn en oude en nieuwe schatten uit de Bijbel op te delven. Sinds 1 september heb ik weer het voorrecht om elke dag met studenten de Bijbel en de wereld van het oude Oosten te bestuderen en dat vind ik een groot voorrecht. De vragen van de studenten, die in een heel andere context wonen en leven, dwingen mij soms met nieuwe ogen naar de Schrift te kijken en dat is bijzonder leerzaam.

Als je één Bijbels personage zou mogen spreken, wie zou je dan kiezen? Waarom?
Ik ben zelf een grote fan van de Bijbelse Psalmen, die lees ik veel, vaak in de grondtekst. Zoveel rijkdom van het dagelijkse leven met God kom je hierin tegen. Verder ben ik een liefhebber van de brieven van Paulus. Sinds mijn studententijd en mede door een reis naar Oxford ben ik de apostel, mede ook door het werk van N.T. Wright, steeds meer gaan lezen en bestuderen.
Via Paulus doet het Oude Testament ook volop mee. Ik kan daar geen genoeg van krijgen.

Wat raakt je het meest als je over het koninkrijk van God nadenkt?
Door mijn verblijf in Chili en nu Colombia is de wereldkerk steeds meer op mijn netvlies gekomen. Ik heb zoveel van mijn Chileense broeders en zusters geleerd over het geloof, over het leven met Christus, over de Heilige Geest en de gaven, over gemeentezijn. Dit had ik voor geen goud willen missen.
De kerk in Zuid-Amerika heeft een heel andere gestalte dan in Europa, dat vind ik leerzaam en dat relativeert ook een hoop dingen die niet tot de kern van het geloof horen. Zeg maar traditie met een kleine t. Het besef is steeds sterker geworden dat we alleen samen met alle gelovigen de hoogte, breedte, lengte en diepte van de liefde van Christus en het heil van God kunnen verstaan.

Welke ontdekking heb je gedaan die jouw kijk op iets heeft veranderd?
Sinds mijn verblijf in Chili cirkelt mijn theologische denken rond twee polen: de persoon en het werk van de Heilige Geest en de realiteit van kwade machten (geesten en demonen). Veel van mijn publicaties hebben te maken met het krachtenveld van Woord en Geest enerzijds en de tegenkrachten die in deze wereld werkzaam zijn. Bezinning hierop acht ik van groot belang.
Hiermee hoop ik de kerk van Christus daar en hier, hier en daar te kunnen dienen. Een tekst die bijzonder veel voor mij betekent is Jesaja 55:10-11:
‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.’
Het bezig zijn met de woorden van God is niet vruchteloos, omdat de heilige Geest erin mee komt en maakt dat harten worden geraakt. Wie bezig is met het Woord van God, in welke hoedanigheid dan ook, zal tot zijn of haar verrassing steeds weer ervaren dat van het Woord van God een geweldige kracht uitgaat.

Dr. Gerrit Vreugdenhil
Medellín, Gouda

Misschien vindt u het ook leuk iets meer te weten over de andere medewerkers en redacteuren bij het CvB. Elke maand zullen we een van hen bij u introduceren. Vorige keer:

Bijdrage van

Dr. Gerrit Vreugdenhil
Met ingang van 1 september 2022 ben ik als zendinspredikant verbonden aan de GZB en parttime werkzaam in Colombia als docent Oude Testament aan het Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC). De afgelopen acht jaar heb ik de Sint Jansgemeente te Gouda als predikant mogen dienen. Daarvoor was ik zeven jaar aan de Hervormde Gemeente van Woerden verbonden.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen