Inspiratie

Onze missie is om iedereen dieper in de Bijbel te laten duiken. Daarom inspireren we je graag met artikelen, blogs en achtergrondverhalen. Omdat we content willen maken dat past bij jouw vragen, kun je een email sturen met een verzoek voor een blog over een bepaald thema of Bijbelgedeelte.
SB Post Selection
 • Alle
 • Artikel (9)
 • Bijbelstudie tips (1)
 • Diverse onderwerpen (1)
 • Job (1)
 • Kennismaken met (1)
 • Lessen (1)
 • Liefde in de bijbel (6)
 • Nieuws (4)
 • Spaanse missie (1)
 • Antwoorden op vragen (1)
Het gewicht van een degelijk naslagwerk zonder het fysieke gewicht van een enorme stapel boeken
28 juni 2024
Dit artikel werd in Juni 2024 eerder gepubliceerd in Mus magazine Van stenen tafelen naar boekrollen, naar Nederlandse vertalingen, naar je telefoonscherm. De Bijbel is van alle eeuwen en blijft…...
Lees verder
Christen en Politiek
5 juni 2024
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het StudieBijbel magazine, jaargang 11, nummer 4 (juni 2018). We willen in deze bijdrage nagaan in hoeverre gelovigen in de tijd van Jezus en…...
Lees verder
De (on)pastorale houding van de vrienden van Job
29 mei 2024
Vanuit Job 1-14 Dit artikel werd eerder gepubliceerd in jaargang 16, nummer 2 van het StudieBijbel magazine (December 2022) Het Bijbelboek Job verhaalt van een man die ‘rechtschapen was en…...
Lees verder
Koningschap en leiderschap
24 april 2024
Dit artikel geschreven door Cees Stavleu werd eerder gepubliceerd in StudieBijbel Magazine jaargang 1.2 Er bestaat een spanning tussen het koningschap van God en menselijk leiderschap. Een menselijke leider kan…...
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 7: Agapaō
23 maart 2024
Het Griekse agapaō betekent ‘liefhebben’. Het NT gebruikt het voor de liefde tot andere personen.Deze liefde is een kenmerk van God. Zo heeft Vader liefde voor de Zoon (Joh.3:35) en…...
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 6: Philadelphia
23 maart 2024
Het zelfstandig naamwoord philadelphia is afgeleid van het woord phileō. Vanuit het Grieks vertaaldbetekent philadelphia ‘broeder- of zusterliefde’. Het gaat om de onderlinge zorgende liefde die er ineen gezin tussen…...
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 5: Diakoneō
23 maart 2024
Het werkwoord diakoneō betekent ‘dienen’. Terwijl velen vandaag ‘dienen’ als een minderwaardigebezigheid zien, spreekt Jezus positief over de dienende houding die een gelovige moet hebben. Jezustoont hierin het optimale voorbeeld…...
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 3: Chrēsteuomai
1 maart 2024
Wie een hoofdstuk over liefde in de Bijbel opzoekt, komt al snel bij 1 Korinte 13. Paulus schrijftdaarin: ‘De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, de liefde is niet…...
Lees verder
tegenstellingen in de Bijbel uitgebeeld met een bliksemschicht door het midden van de bijbel.
Tegenstelling in de Bijbel!? 5: Volkstelling door David van God of van de Satan?
29 februari 2024
Wordt de volkstelling door David in het boek 2Samuël en 1Kronieken tegenstrijdig beschreven?  2Sam.24:1 ‘Opnieuw ontstak de Heer  in toorn tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met…...
Lees verder
tegenstellingen in de Bijbel uitgebeeld met een bliksemschicht door het midden van de bijbel.
Tegenstelling in de Bijbel!? 4: Behouden door geloof?
26 februari 2024
Worden we behouden door geloof zoals Paulus zegt of door geloof en werken, zoals Jakobus zegt? Paulus zou leren dat we behouden worden uit geloof, bv. Rom. 3:28 ‘Want wij…...
Lees verder
tegenstellingen in de Bijbel uitgebeeld met een bliksemschicht door het midden van de bijbel.
Tegenstelling in de Bijbel!? 1: plat of rond?
23 februari 2024
Het wereldbeeld is de kennis en visie op de bouw en inrichting van het heelal. Wij ‘weten’ dat er meerdere melkwegstelsels zijn en dat in ons melkwegstelsel de aarde om…...
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 1: Eros
21 februari 2024
Het Grieks kent naast agapeō en phileō nog een derde woord voor liefde. Dat is het woord eros. Voorveel mensen klinkt ‘eros’ meer bekend dan de andere twee woorden. Denk…...
Lees verder
StudieBijbel karakter in 7 verschillende uitingen van liefde.
Liefde in de Bijbel 2: phileō
21 februari 2024
Net als agapaō betekent ook phileō ‘liefhebben’. Daarnaast wordt het ook voor ‘kussen’ gebruikt enspreekt vooral over personen waarmee je nauw bevriend bent. Het gaat om vriendschapsliefde. Jewenst je vrienden…...
Lees verder
Is een duurzaam aards leven belangrijk?
17 januari 2024
Het land zucht en lijdt. Velen erkennen de ernstige gevolgen van klimaatverandering, zoals stijgende zeespiegels en extremere weersomstandigheden. Het verminderen van onze ecologische voetafdruk komt daardoor regelmatig op als kernthema…...
Lees verder
Advent week 3
Advent week 3
13 december 2023
De hele adventsperiode willen we je graag inspireren met Bijbelgedeeltes die je voorbereiden op Kerst. TIP: Klik op het Bijbelgedeelte om mee te lezen in de StudieBijbel app ⤵️ Een…...
Lees verder
Advent week 2
Advent week 2
10 december 2023
De hele adventsperiode willen we je graag inspireren met Bijbelgedeeltes die je voorbereiden op Kerst. Klik op het Bijbelgedeelte om mee te lezen in de StudieBijbel app ⤵️ Een engel…...
Lees verder
De geboorte van Jezus
Advent week 1
3 december 2023
De hele adventsperiode willen we je graag inspireren met Bijbelgedeeltes die je voorbereiden op Kerst. Klik op het Bijbelgedeelte om mee te lezen in de StudieBijbel app ⤵️ Een engel…...
Lees verder
Eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag, is dat Bijbels?
23 november 2023
Op een zondag aan het eind van november wordt het in veel kerken gevierd: Eeuwigheidszondag. Een dienst waarin de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn herdacht worden. De…...
Lees verder
Nieuw! Vraag het Gijs
25 oktober 2023
Heb je een brandende Bijbelse vraag en zou je een antwoord daarop willen krijgen van een theoloog? Stel dan nu je vraag aan Gijs! Onze huis-theoloog drs. Gijs van den…...
Lees verder
Waarom is er lijden in de wereld?
10 oktober 2023
Maar waarom bestaat er dan lijden? Waarom laat God dit dan toe? Omdat Hij ons liefheeft en ons een vrije wil heeft gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad.…...
Lees verder
Ik vind dit, jij vindt dat, maar hoe weten we nu wat het écht is?
28 september 2023
Hoe gebruik ik de StudieBijbel bij een Bijbelkring? We geven je een aantal tips....
Lees verder
Bevrijding van de macht van de zonde (deel 1)
7 juni 2023
Deel 5 van 6 van het thema ‘over Pasen-opstanding-bevrijding'  door Gijs van den Brink Door de opstanding van Jezus en de gave van de heilige Geest kunnen wij bevrijd worden…...
Lees verder
Hoe worden wij bevrijd van angst?
24 mei 2023
Deel 4 van 6 van het thema ‘over Pasen-opstanding-bevrijding'  door Gijs van den Brink Angst is van alle tijden en ook onze reactie op angst. Er zijn twee bekende reacties.…...
Lees verder
De Geest bevrijdt ons uit de gevangenis van angst
10 mei 2023
Deel 3 van 6 van het thema ‘over Pasen-opstanding-bevrijding'  door Gijs van den Brink Onze verlossing en bevrijding bestaat uit drie fasen. 1. Bevrijd van de straf voor de zonde…...
Lees verder
Bevrijd van de macht van egoïsme
19 april 2023
Deel 2 van 6 van het thema ‘over Pasen-opstanding-bevrijding'  door Gijs van den Brink De vorige keer spraken we over de drie fasen van onze bevrijding. 1. Bevrijd van de…...
Lees verder
Pasen en de drie fasen van verlossing
5 april 2023
Deel 1 van 6 van het thema ‘over Pasen-opstanding-bevrijding'  door Gijs van den Brink Zondag is het Pasen. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood!! Wat betekent dit…...
Lees verder
Geen vernieuwing zonder gerechtigheid
22 maart 2023
Deel 6 van 6 van het thema ‘Lessen uit Nehemia' door Gijs van den Brink De vorige keer spraken we over fase 4 in het vernieuwingsplan van een gemeenschap. Vernieuwing roept…...
Lees verder
Fase 4 Vernieuwing roept weerstand op
8 maart 2023
Deel 5 van 6 van het thema ‘Lessen uit Nehemia' door Gijs van den Brink In de vorige fase zagen we hoe Nehemia de werkzaamheden in Jeruzalem organiseerde en hoe iedereen…...
Lees verder
Fase 3 Werkzaamheden organiseren
22 februari 2023
Deel 4 van 6 van het thema ‘Lessen uit Nehemia' door Gijs van den Brink De vorige keer zagen we hoe Nehemia de hulp inriep van de koning en van het…...
Lees verder
Fase 2: Je afhankelijk opstellen en anderen vragen te helpen
8 februari 2023
Deel 3 van 6 van het thema ‘Lessen uit Nehemia' door Gijs van den Brink   De vorige keer zagen we dat de vernieuwing van Gods volk in Jeruzalem begon met…...
Lees verder
Fase 1 in de vernieuwing van een gemeenschap: roeping
25 januari 2023
Deel 2 van 6 van het thema ‘Lessen uit Nehemia' door Gijs van den Brink   In ons vorige blog constateerden we dat het bij God gaat om de opbouw van…...
Lees verder
Het gaat niet om de leiders, maar om het volk
11 januari 2023
Deel 1 van 6 van het thema ‘Lessen uit Nehemia' door Gijs van den Brink   We leven in een tijd waarin op vele plaatsen initiatieven worden ondernomen om nieuwe kerken…...
Lees verder
Advent week 4
Advent week 4
24 december 2022
De hele adventsperiode willen we je graag inspireren met Bijbelgedeeltes die je voorbereiden op Kerst. TIP: Klik op het Bijbelgedeelte om mee te lezen in de StudieBijbel app ⤵️ Engelen…...
Lees verder
Waarom is God toch zo ongekend genadig?
30 november 2022
Deel 7 van 7 van het thema ‘Lessen over het karakter van God' door Gijs van den Brink Voorgaande keren zijn we voortdurend meer verbaasd geworden over de houding van God…...
Lees verder
Kain gaat met God in discussie over zijn straf
16 november 2022
Deel 6 van 7 van het thema ‘Lessen over het karakter van God' door Gijs van den Brink In Gen.4:11-12 lezen we over de straf die Kaïn krijgt. ‘Daarom: vervloekt ben…...
Lees verder
God geeft de moordenaar Kain een derde kans!
2 november 2022
Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen over het karakter van God' door Gijs van den Brink God probeert Kain tot inkeer te brengen, maar Kain negeert Gods advies en…...
Lees verder
God geeft zelfs een moordenaar een tweede kans
19 oktober 2022
Deel 4 van 7 van het thema ‘Lessen over het karakter van God' door Gijs van den Brink De vorige keer zagen we dat Kain kwaad is op God, maar dat…...
Lees verder
God blijft in gesprek met Kain die kwaad is
5 oktober 2022
Deel 3 van 7 van het thema ‘Lessen over het karakter van God' door Gijs van den Brink De vorige keer zagen we dat God Kain, die kwaad op Hem is,…...
Lees verder
God ziet wat in het hart is
21 september 2022
Deel 2 van 7 van het thema ‘Lessen over het karakter van God' door Gijs van den Brink God vroeg aan Kain ‘waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo…...
Lees verder
Hoe gaat God om met mensen die kwaad op Hem zijn?
7 september 2022
Deel 1 van 7 van het thema ‘Lessen over het karakter van God' door Gijs van den Brink Wij denken en spreken veel over het karakter van God, bijvoorbeeld over zijn…...
Lees verder
Jezus Christus in het boek Ruth
24 augustus 2022
Deel 8 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth' door Gijs van den Brink Boaz wordt in het boek Ruth de ‘losser’ van Naomi genoemd. Met de term…...
Lees verder
Messiaanse betekenis van Ruth
10 augustus 2022
Deel 7 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth' door Gijs van den Brink De geslachtslijst in de laatste verzen (4:18-20) geeft aan dat de vreugde en zegen…...
Lees verder
Het verkeerde voorbeeld van Naomi
22 juni 2022
Deel 6 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth' door Gijs van den Brink Tegenover Ruth staat het voorbeeld van Naomi, een geboren Israëliet met weinig geloof. Ruth…...
Lees verder
Ruth en Boaz als goede voorbeelden
1 juni 2022
Deel 5 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth' door Gijs van den Brink Voor de Joodse rabbi’s is Boaz de model Israëliet en Ruth de volmaakte proseliet.…...
Lees verder
Het belang van een geloofsbeslissing
18 mei 2022
Deel 4 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth' door Gijs van den Brink Heel bekend zijn de woorden die Ruth tegen Naomi uitspreekt: ‘Vraag me toch niet…...
Lees verder
Gods leiding en Zijn doel in ons leven
20 april 2022
Deel 3 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth' door Gijs van den Brink God werkt zijn plan uit en komt tot zijn doel. Hij kan een leven…...
Lees verder
Oordeel en genade
6 april 2022
Deel 2 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth' door Gijs van den Brink Het verhaal van Ruth begint met een hongersnood in Israël (1:2-6). Hongersnood kan volgens…...
Lees verder
De goddeloze chaotische samenleving in de tijd van Ruth
23 maart 2022
Deel 1 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth' door Gijs van den Brink De inhoud van het boekje Ruth staat in scherp contrast met de duistere en…...
Lees verder
Jezus en het Hooglied
9 maart 2022
Deel 7 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied' door Gijs van den Brink Tot nu toe spraken we over de natuurlijke historische betekenis van het lied dat Hooglied heet.…...
Lees verder
Ware liefde wacht op de juiste tijd
23 februari 2022
Deel 6 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied' door Gijs van den Brink In het Hooglied staat herhaalde keren de oproep om de liefde niet aan te wakkeren voordat…...
Lees verder
Liefde die zonde overwint
9 februari 2022
Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied' door Gijs van den Brink De nadruk ligt in Hooglied op het verlangen van twee geliefden. Niet de seksuele relatie is…...
Lees verder
De huwelijksnacht en trouwen uit liefde
24 januari 2022
Deel 4 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied' door Gijs van den Brink De voltrekking van het huwelijk wordt heel poëtisch beschreven in 4:16- 5:1. Het is het hart…...
Lees verder
Twee verliefde mensen ontmoeten elkaar
12 januari 2022
Deel 3 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied' door Gijs van den Brink Het Hooglied bezingt vijf ontmoetingen van de twee geliefden. Bij de derde ontmoeting trouwen ze. Elke…...
Lees verder
De grote waarde van het huwelijk
29 december 2021
Deel 2 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied' door Gijs van den Brink We willen vandaag eerst de hoofdpersonen in de liefdesaffaire van Hooglied beschrijven. Er zijn drie hoofdpersonen.…...
Lees verder
Seksuele voorlichting in de Bijbel?
15 december 2021
Deel 1 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied' door Gijs van den Brink Het boek Hooglied is een bijzonder boek. Het is anders dan andere boeken. Veel mensen vragen…...
Lees verder
Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 2)
1 december 2021
Deel 12-2 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink De vorige keer zei u dat God man en vrouw heeft geschapen om 1. samen te…...
Lees verder
Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 1)
17 november 2021
Deel 12-1 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink In de Bijbel wordt de gemeente de bruid of de vrouw van God genoemd. (Ef.5) Een…...
Lees verder
Wat is in de Bijbel de definitie van een gelukkig mens?
4 november 2021
Deel 11 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink In de Bijbel wordt meer dan 100 keer iemand gelukkig geprezen. Al die voorbeelden kunnen we…...
Lees verder
Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?
18 oktober 2021
Deel 10 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink Dit thema wordt heel mooi uitgelegd door de apostel Jacobus in zijn brief. In de eerste…...
Lees verder
Hoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?
6 oktober 2021
Deel 9 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink Mooie vraag. Wij zijn niet als robots geschapen, maar als mensen. En wij hebben een vrije…...
Lees verder
Wat is het verschil tussen waterdoop en doop in de heilige Geest?
22 september 2021
Deel 8 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink Er zijn eigenlijk alleen maar verschillen, er is bijna geen overeenkomst. Ik zie eigenlijk maar 1…...
Lees verder
Hoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?
8 september 2021
Deel 7 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink Christenen kijken heel anders naar het heilige boek als joden en moslims. Voor joden en moslims…...
Lees verder
Wat zegt de bijbel over de waarde en positie van vrouwen?
25 augustus 2021
Deel 6 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink We lezen dat God bij de schepping zegt in Gen.2:18, ‘Het is niet goed dat de…...
Lees verder
Hoe verandert mijn relatie met God als ik zonde doe?
21 juli 2021
Deel 5 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink Hierover heeft de apostel Johannes heel duidelijk geschreven in zijn eerste brief. In de eerste plaats…...
Lees verder
Is het mogelijk dat een christen zijn behoud verliest?
7 juli 2021
Deel 4 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink Het eenvoudige antwoord hierop is wat Paulus zegt in Rom.10:9 ‘Als uw mond belijdt dat Jezus…...
Lees verder
Als iemand niet in Jezus gelooft, maar wel goed heeft geleefd, waar gaat hij dan heen na zijn dood?
23 juni 2021
Deel 3 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink Die kwestie bespreekt Paulus in Romeinen 2. We lezen in vs.14-15 hoe God over ongelovigen oordeelt.…...
Lees verder
Hoe kan ik weten dat Jezus God is?
9 juni 2021
Deel 2 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink Wat de apostelen zeggen, die Jezus hebben gekend, is voor mij belangrijk. Thomas twijfelt enorm en…...
Lees verder
Hoe kunnen we het beste evangeliseren?
26 mei 2021
Deel 1 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen' door Gijs van den Brink Daar zijn veel antwoorden op te geven, maar ik geef mijn visie. Ik kijk naar Jezus…...
Lees verder
Het leven is niet maakbaar
28 april 2021
Deel 8 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker’ door Gijs van den Brink Alleen God kan alle dingen overzien, alleen Hij bestuurt wat er gebeurt. De mens kan…...
Lees verder
Aanbidding, eerbied en gehoorzaamheid
14 april 2021
Deel 7 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker’ door Gijs van den Brink Vervolgens spreekt de prediker over de ware aanbidding, over serieus bidden, waarbij je goed nadenkt…...
Lees verder
Onderdrukking en onrecht
31 maart 2021
Deel 6 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker’ door Gijs van den Brink Iets anders dat de prediker opmerkte is dat er in de wereld veel onderdrukking en…...
Lees verder
Voor alles is een tijd
17 maart 2021
Deel 5 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker’ door Gijs van den Brink De prediker spreekt ook over het thema van de voorzienigheid. ‘Voor alles wat gebeurt is…...
Lees verder
Een mens kan het heelal niet doorgronden
3 maart 2021
Deel 4 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker’ door Gijs van den Brink Eerder zagen we dat de prediker stelt dat het vermeerderen van kennis je niet het…...
Lees verder
Van het leven genieten
17 februari 2021
Deel 3 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker’ door Gijs van den Brink De vorige keer zagen we dat prediker stelt dat kennis en rijkdom niet het ware…...
Lees verder
Brengen kennis en rijkdom geluk?
3 februari 2021
Deel 2 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker’ door Gijs van den Brink Het eerste thema wat de prediker aansnijdt, is dat het leven leeg is en vluchtig.…...
Lees verder
Heeft het leven wel zin?
20 januari 2021
Deel 1 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker’ door Gijs van den Brink Heeft het leven wel zin? In onze tijd waarin een pandemie de wereld in haar…...
Lees verder
Job als type van Jezus Christus
6 januari 2021
Deel 7 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job’ door Gijs van den Brink Niet alleen in de wijsheid van het boek Job ontmoeten we Jezus Christus,…...
Lees verder
Jezus Christus in het boek Job
16 december 2020
Deel 6 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job’ door Gijs van den Brink Wijsheid wordt in Job 28 beschreven als een zelfstandige grootheid. De wijsheid is…...
Lees verder
Wat is de kern van Gods wijsheid?
2 december 2020
Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job’ door Gijs van den Brink In het boek Job zegt God tegen tegen de mens: “Wijsheid? Wijsheid is:…...
Lees verder
Gods wijsheid als antwoord op alle vragen
18 november 2020
Deel 4 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job’ door Gijs van den Brink In Job 28 is de schrijver van het boek Job zelf aan het…...
Lees verder
Is God rechtvaardig of Job?
4 november 2020
Deel 3 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job’ door Gijs van den Brink   De vorige keer zeiden we dat het boek Job eigenlijk drie thema’s…...
Lees verder
Wie of wat wordt eigenlijk getest in het boek Job?
21 oktober 2020
Deel 2 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job’ door Gijs van den Brink   In de meeste preken en literatuur over het boek Job wordt gesteld…...
Lees verder
Strijd tussen God en Satan
7 oktober 2020
Deel 1 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job’ door Gijs van den Brink   Het boek begint met een discussie in de hemel tussen God en…...
Lees verder
Westerse vooruitgangsgeloof en corona crisis
23 september 2020
Deel 6 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8’ door Gijs van den Brink Het valt op dat de eerste bazuinoordelen in Openbaring 8 worden gekenmerkt door milieurampen.…...
Lees verder
Een derde van alle water vergiftigd
8 september 2020
Deel 5 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8’ door Gijs van den Brink Bij de derde bazuin die geblazen wordt in Openbaring 8 wordt een derde van…...
Lees verder
Ecologische rampen als oordelen
24 augustus 2020
Deel 4 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8’ door Gijs van den Brink In Openbaring 8 vanaf vers 6 maken de zeven engelen zich klaar om op…...
Lees verder
Gebeden worden in de hemel gezuiverd
22 juli 2020
Deel 3 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8’ door Gijs van den Brink In Openbaring 8 mogen we achter de schermen kijken en zien hoe onze gebeden…...
Lees verder
Stilte in de hemel voordat de crisis losbarst
8 juli 2020
Deel 2 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8’ door Gijs van den Brink   In Openbaring 8 ziet Johannes dat een aantal wereldwijde crises de aarde treffen.…...
Lees verder
Wereldwijde crisis in Openbaring 8
24 juni 2020
Deel 1 van 6 van het thema ‘Lessen uit Openbaring 8  ’ door Gijs van den Brink   We maken momenteel met Covid-19 een ongekende wereldwijde infectiecrisis mee. Dit is…...
Lees verder
Kerk als minderheid
10 juni 2020
Deel 12 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink In het boek Openbaring is de kerk een minderheid is in een niet christelijke…...
Lees verder
Een netwerk van kleine kerken
25 mei 2020
Deel 11 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   In het boek Openbaring ontmoeten we een kerk die geen hiërarchische, maar een…...
Lees verder
Openbaring: Door crisis naar behoud van de aarde
7 mei 2020
Deel 10 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   Openbaring leert dat de wereld in zijn huidige vorm tot een einde zal…...
Lees verder
Openbaring: Bekering van Israël
10 februari 2020
Deel 9 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   Er is een fundamenteel onderscheid tussen gelovigen uit Israël en gelovigen uit de…...
Lees verder
Openbaring: visie op milieu
28 januari 2020
Deel 8 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   Openbaring hoofdstuk 8 spreekt over schade die wordt toegebracht aan bomen, gras, zee,…...
Lees verder
Visie op maatschappij en cultuur
8 januari 2020
Deel 7 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   In Op.18 gaat het over de Babylon-cultuur van de eindtijd. Godsdienst, politiek en…...
Lees verder
Een antichristelijke overheid
2 oktober 2019
Deel 6 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   Het tijdperk van het christendom dat begon met de eerste christelijke keizer Constantijn…...
Lees verder
Visie voor muziek in de kerk
24 september 2019
Deel 5 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   Pas rond 1500 verschijnt het eerste orgel in de kerk als begeleidingsinstrument. Daarvoor…...
Lees verder
Profetische interpretatie
12 september 2019
Deel 4 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   De vorige keer hadden we het over verschillende manieren waarop het boek Openbaring…...
Lees verder
Lessen uit Openbaring: Symbolische uitleg
21 augustus 2019
Deel 3 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   Het boek Openbaring is een moeilijk boek. In eerdere blogs zagen we dat…...
Lees verder
Ik kwam in geestvervoering
13 augustus 2019
Deel 2 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   De vorige keer zagen we dat Openbaring een boek vol met visioenen is…...
Lees verder
Visioenen
31 juli 2019
Deel 1 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’ door Gijs van den Brink   We zijn in het westen in de 21e eeuw niet zo vertrouwd met…...
Lees verder
Geestesgaven en de verspreiding van het Evangelie
24 juli 2019
Deel 10 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink   Aangezien de context in de brieven die van de christelijke…...
Lees verder
Brede opvatting van geestesgaven
9 juli 2019
Deel 9 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink   Vorige keer concludeerden we dat Paulus veronderstelt dat iedere gelovige…...
Lees verder
Iedere gelovige heeft gaven
18 juni 2019
Deel 8 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink   De vorige keer lazen we twee lijstjes met geestesgaven in…...
Lees verder
Gewone en bijzondere gaven
12 juni 2019
Deel 7 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink   In deze serie gaat het over de betekenis van de…...
Lees verder
Gaven van de Heilige Geest
3 juni 2019
Deel 6 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink   We zijn in deze serie bezig met een overzicht van…...
Lees verder
De volheid van de heilige Geest
21 mei 2019
Deel 5 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink   We hebben voorgaande keren gezien dat alle hoogtepunten in het…...
Lees verder
Zo Meester zo leerling
1 mei 2019
Deel 4 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink   In de vorige blogs hebben we gezien dat bij hoofdmomenten…...
Lees verder
Heilige Geest
De uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren
24 april 2019
Deel 3 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink   Na zijn opstanding zegt Jezus tegen zijn discipelen: ‘‘Ga niet…...
Lees verder
De Geest en de bediening van Jezus
15 april 2019
Deel 2 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink   De vorige keer lazen we over de belofte van de…...
Lees verder
De Geest beloofd in het Oude Testament
9 april 2019
Deel 1 van 10 van het thema ‘De Heilige Geest in het NT ’ door Gijs van den Brink   De aanwezigheid van de Geest van God zal volgens de…...
Lees verder
Oudsten in het NT en vandaag
1 april 2019
Deel 9 van 9 van het thema ‘Leiderschap van oudsten ’ door Gijs van den Brink   In deze serie lessen hebben we laten zien dat het verschil in leiderschap…...
Lees verder
Oudsten in brieven van Jakobus, Petrus en Johannes
25 maart 2019
Deel 8 van 9 van het thema ‘Leiderschap van oudsten ’ door Gijs van den Brink   In de vorige bijdragen zagen we hoe oudsten functioneerden in het boek Handelingen…...
Lees verder
Oudsten aangesteld over een stad of streek
13 maart 2019
Deel 7 van 9 van het thema ‘Leiderschap van oudsten ’ door Gijs van den Brink   Omdat de pastorale brieven om meerdere redenen een eenheid vormen, bespreken we de…...
Lees verder
Oudsten in Efeze
4 maart 2019
Deel 6 van 9 van het thema ‘Leiderschap van oudsten ’ door Gijs van den Brink   Eerder zagen we hoe ‘oudsten’ functioneerden in de christelijke gemeente in Jeruzalem en…...
Lees verder
Oudsten in Antiochië
26 februari 2019
Deel 5 van 9 van het thema ‘Leiderschap van oudsten ’ door Gijs van den Brink   De vorige keer zagen we hoe ‘oudsten’ functioneerden in de christelijke gemeente in…...
Lees verder
Oudsten in Jeruzalem
19 februari 2019
Deel 4 van 9 van het thema ‘Leiderschap van oudsten ’ door Gijs van den Brink   De vorige keer eindigden we met de vraag: in welke kerk worden oudsten…...
Lees verder
Oudsten of ouderen?
8 februari 2019
Deel 3 van 9 van het thema ‘Leiderschap van oudsten ’ door Gijs van den Brink   In de eerste bijdrage hebben we gezien dat oudsten in de Joodse synagoge…...
Lees verder
Oudsten in de kerk. Welke kerk?
28 januari 2019
Deel 2 van 9 van het thema ‘Leiderschap van oudsten ’ door Gijs van den Brink   De vorige keer spraken we over de oudsten in de synagoge. We zagen…...
Lees verder
Oudsten in de synagoge
15 januari 2019
Deel 1 van 9 van het thema ‘Leiderschap van oudsten ’ door Gijs van den Brink   Doorgaans worden de leiders in de vroege kerk ‘oudsten’ genoemd. Wie waren deze…...
Lees verder
De praktijk
9 januari 2019
Deel 5 van 5 van het thema ‘Christen en politiek’ door Gijs van den Brink   Vandaag het laatste deel over ‘christen en politiek’. Wanneer we de voorgaande vier bijbellessen…...
Lees verder
Kerk en politiek
31 december 2018
Deel 4 van 5 van het thema ‘Christen en politiek’ door Gijs van den Brink   In het Grieks buiten de sfeer van het NT is ekklesia het gewone woord…...
Lees verder
Burgers en ambassadeurs van Gods Koninkrijk
17 december 2018
Deel 3 van 5 van het thema ‘Christen en politiek’ door Gijs van den Brink   Een tekst die de laatste 25 jaar veel aandacht heeft gekregen is Fil.3:20. “Want…...
Lees verder
Overheid in dienst van God?
12 december 2018
Deel 2 van 5 van het thema ‘Christen en politiek’ door Gijs van den Brink   Wanneer het over politiek gaat, is Romeinen 13 ongetwijfeld de meest aangehaalde Schriftplaats. Het…...
Lees verder
Definities van politiek
5 december 2018
Deel 1 van 5  van het thema ‘Christen en politiek’ door Gijs van den Brink   Waren gelovigen in de tijd van Jezus en de apostelen politiek actief? Op deze…...
Lees verder
Geweldloosheid en vijanden
28 november 2018
Deel 6 van 6 van het thema ‘Geweldloosheid’ door Gijs van den Brink   Het belang van geweldloosheid bij Jezus blijkt ook uit zijn uitspraak over vijanden: “U hebt gehoord…...
Lees verder
Geweldloosheid en je naaste liefhebben als jezelf
19 november 2018
Deel 5 van 6 van het thema ‘Geweldloosheid’ door Gijs van den Brink   Als Jezus de hele Wet en Profeten samenvat zegt hij: “Heb de Heer, uw God, lief…...
Lees verder
Geweldloosheid en de andere wang toekeren
12 november 2018
Deel 4 van 6 van het thema ‘Geweldloosheid’ door Gijs van den Brink   Hoe Jezus zich dit praktisch voorstelt, blijkt bijvoorbeeld uit de volgende uitspraak: “Jullie hebben gehoord dat…...
Lees verder
Geweldloosheid is een boodschap voor volgelingen
5 november 2018
Deel 3 van 6 van het thema ‘Geweldloosheid’ door Gijs van den Brink   In de Bergrede (Mat.5-7) blijkt duidelijk dat Jezus de geweldloze boodschap van de ‘Knecht van de…...
Lees verder
Geweldloosheid hoort bij de roeping van Jezus
29 oktober 2018
Deel 2 van 6 van het thema ‘Geweldloosheid’ door Gijs van den Brink   De openbare bediening van Jezus begint bij zijn doop. Wanneer Hij uit het water komt daalt…...
Lees verder
Geweldloosheid is beloofd in het OT
22 oktober 2018
Deel 1 van 6 van het thema ‘Geweldloosheid’ door Gijs van den Brink In onze tijd horen we vaak spreken over een islamisering van onze samenleving. En dan gaat het…...
Lees verder
5. Herinnering en herkenning
2 februari 2018
Deel 5 van 5 van het thema ‘Waar zijn de doden’ door Gijs van den Brink Zijn gestorven mensen tussen dood en opstanding al volmaakt? En zijn zij in die…...
Lees verder
Acryl op doek, 40x60cm, Landschap
4. Inwonen bij de Heer
17 januari 2018
Deel 4 van 5 van het thema ‘Waar zijn de doden’ door Gijs van den Brink   Als Paulus over zijn dood spreekt in Filippenzen 1:23-24 zegt hij het volgende: ‘van…...
Lees verder
3. ‘Eeuwige tenten’ en ‘schoot van Abraham’
3 januari 2018
Deel 3 van 5 van het thema 'Waar zijn de doden' door Gijs van den Brink   ‘Eeuwige tenten’ Wanneer Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester verteld heeft, zegt Hij…...
Lees verder
2. Het dodenrijk is geen ‘hel’
19 december 2017
Deel 2 van 5 van het thema 'Waar zijn de doden' door Gijs van den Brink   Als verblijfplaats van de goddelozen tussen dood en opstanding noemt het Nieuwe Testament de…...
Lees verder
1. Het paradijs
1 december 2017
Deel 1 van 5 van het thema 'Waar zijn de doden' door Gijs van den Brink   Waar zijn de doden nadat ze gestorven zijn? En hoe zijn ze daar? Leven…...
Lees verder
Gestorven gelovigen zijn in de hemel
2 november 2017
  Paulus zegt in Filippenzen 1:23-24 ‘Van beide zijden word ik gedrongen; ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in…...
Lees verder
Acryl op doek, 70x70cm, Landschap
De relatie van de gelovigen met de hemel
17 oktober 2017
  We hebben de vorige keer gezien hoe het Nieuwe Testament in zijn algemeenheid over de hemel spreekt. We willen nu wat dieper ingaan op de relatie die er is…...
Lees verder
De onzichtbare hemel
28 september 2017
  Wat openbaart het Nieuwe Testament ons over de onzichtbare hemel? In de Hebreeënbrief wordt gezegd dat Jezus ‘de hemelen is doorgegaan’ (Heb.4:14), dat hij ‘hoog boven de hemelen verheven…...
Lees verder
Er zijn minstens drie hemelen
28 september 2017
  Ten eerste wordt er in de bijbel gesproken over de wolkenhemel, wat bijvoorbeeld blijkt in zinsneden als ‘vogelen des hemels’ (bv. Matt.6:26)  en wolken des hemels'  (bv. Matt.24:30). Dan…...
Lees verder
Klantenservice
Inloggen