1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

3.3.Uitleg #

In het commentaar-venster wordt de uitleg weergegeven van een vers dat opgeroepen wordt. De doelstelling van de uitleg is het verklaren van de Bijbeltekst. Niet de vraag ‘wat kan op grond van dit vers gezegd worden?’ maar de vraag ‘wat zegt dit vers?’ is het uitgangspunt geweest bij het schrijven van de exegese.

Er is getracht een scherp onderscheid te maken tussen de vers-voor-vers-exegese en zaken die elders behandeld worden, zoals inleidingskwesties, Bijbelse theologie en woordstudies. In sommige gevallen wordt voor nadere toelichting verwezen naar de website van de Studiebijbel (www.studiebijbel.nl).

In de uitleg wordt vaak verwezen naar andere Bijbelverzen, die dan als hyperlink worden weergegeven. Klikt men daarop, dan wordt de Bijbeltekst van dit vers weergegeven. Klikt men op de link die daarbij staat, dan verschijnt in de overige vensters de interlineaire vertaling OT of interlineaire vertaling NT, de Bijbelvertalingen en de uitleg van dat vers.

Oude Testament
Bij het Oude Testament wordt in het commentaar-venster telkens de uitleg van een heel hoofdstuk weergegeven (waarbij tussen haakjes telkens de versnummers vermeld zijn waarop de uitleg betrekking heeft).  Aan het einde van de uitleg bij een hoofdstuk of tekstgedeelte worden vaak lijnen getrokken naar het Nieuwe Testament of de actualiteit.

De uitleg is voorzien van een aantal noten. Deze worden weergegeven wanneer je op het voetnoot-nummer klikt.

Nieuwe Testament
Bij het Nieuwe Testament wordt in het commentaar-venster telkens de uitleg van het gekozen vers weergegeven. Griekse woorden die in het commentaar genoemd worden, zijn gelinkt met de woordstudies. Wanneer men op deze woorden klikt, wordt in het woordstudievenster automatisch de betreffende woordstudie geladen.

Stel voor   bewerken
Klantenservice
Inloggen