1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

3.1.3.Transliteratie en uitspraak #

De transliteratie is omzetting van Hebreeuwse of Griekse letters naar letters die voor Nederlanders goed leesbaar zijn. Het is dan ook bedoeld voor mensen die geen Hebreeuws en Grieks kunnen lezen of schrijven. In het scherm met Bijbeltekst en woord-voor-woord vertaling is de transliteratie telkens direct onder het Hebreeuwse of Griekse woord opgenomen. Bovendien is bij verwijzingen naar Hebreeuwse of Griekse woorden in de uitleg van de Bijbeltekst of in de woord- of namenstudies getranslitereerde tekst gebruikt.

De transliteratie in de StudieBijbel is niet gebaseerd op de uitspraak van de Hebreeuwse of Griekse woorden, maar op de Hebreeuwse en Griekse lettertekens. Daardoor is het systeem ook internationaal te gebruiken. Een transcriptie die gebaseerd zou zijn op klank in plaats van op letters, zou de bruikbaarheid beperken tot het gebied waar de huidige Nederlandse spellings- en uitspraakregels van kracht zijn. Bovendien bestaat er onder taalwetenschappers verschil van mening over de toenmalige klank van sommige letters of lettercombinaties in het Hebreeuws en Grieks. Verder is in het geval van het Grieks qua woordbeeld de overgang van een transliteratie naar de schrijfwijze in het Griekse alfabet minder groot dan het geval zou zijn bij een op klank gebaseerde transcriptie.

Zie verder:
Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
Transliteratie van het Grieks
Uitspraak van het Grieks

Stel voor   bewerken
Klantenservice
Inloggen