Mijn account
 1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

4.9.Het unieke karakter van de StudieBijbel #

Aan het einde van dit overzicht van verschillende methoden die u kunt gebruiken voor het bestuderen van de Bijbel willen we nog eens de hulpmiddelen noemen in de digitale StudieBijbel:

1. Een integrale tekst van vier tekstedities van het Griekse NT. Het betreft de Textus Receptus (TR), Nestle-Aland 25e editie (NA25), Nestle-Aland 27e editie (NA27), Meerderheidstekst van Hodges-Farstad (HF).

2. Een tekstkritisch apparaat met een heldere opzet. De notities met betrekking tot de handschriften zijn niet alleen systematisch, maar ook doorzichtig en begrijpelijk. Deze kolom biedt voor iedere bijbellezer interessante informatie. Voor het eerst in de geschiedenis zijn 11 vertalingen, waaronder alle meest recente moderne vertalingen, systematisch onderzocht op hun keuze van grondtekst. Dit laatste is ook belangrijk voor bijbelvertalers in Derde-Wereldlanden, die zelden classici zijn en doorgaans zwaar aanleunen tegen bepaalde hun vertrouwde vertalingen. Zij kunnen met deze informatie gemakkelijk zien of het gaat om tekstverschillen of vertaalverschillen.

3. Een transliteratie van de Griekse tekst. Het biedt de mogelijkheid voor iemand die weinig of geen Grieks kent, Griekse woorden te communiceren met anderen. Daarnaast kan een kenner nu in publicaties een verantwoorde, internationale code voor Grieks letterschrift hanteren.

4. Een interlineaire vertaling. Je kunt zien hoe de Griekse zin is opgebouwd en bent dus niet geheel overgeleverd aan de vele omzettingen (transformaties) in moderne vertalingen.

5. Men kan gebruik maken van een zeer uitgebreid (theologisch) woordenboek met woordstudies van alle in het NT voorkomende Griekse woorden.

6. Men kan gebruik maken van een Grieks-Nederlandse concordantie, d.w.z. een concordantie op een Grieks trefwoord met een zinsdeel in het Nederlands. Deze concordantie bevat ook geïntegreerd een analytisch lexicon, waarin alle voorkomende woordvormen van het Griekse woord met de overeenkomende vertaling worden gegeven

7. Een venster met vertaalvarianten. Van 11 vertalingen (5 Nederlandse, 3 Engelse, 2 Duitse en 1 Franse) worden versdelen, waar ze verschillen, opgenomen (SV en NBG51 zijn integraal opgenomen). Hieronder vindt u de meest recente moderne vertalingen, zoals: Groot Nieuws Bijbel (GNB) 1998 (daarvoor editie van 1982), Willibrord Vertaling (WV) 1995 (daarvoor editie 1977) en New International Version (NIV) 1978.

8. Tot slot vindt u in de Studiebijbel een vers-voor-vers commentaar. Het betreft een uitleg op de Griekse tekst, uitgaande van het volgende geloofsprincipe: de Bijbel is het Woord van God, waarin de werkelijkheid waarin wij leven vanuit Gods oogpunt, maar ten behoeve van ons, wordt beschreven.

Samenvattend kunnen we stellen dat de digitale Studiebijbel een hele bibliotheek bevat met minstens zeven handboeken en/of series: vier Griekse tekstedities, een interlinievertaling, een Grieks-Nederlandse concordantie, een Grieks analytisch lexicon, elf moderne Bijbelvertalingen, een commentaarserie en een theologisch woordenboek.

Stel voor   bewerken
Klantenservice
Inloggen