1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

3.2.3.Haken en lay-out in bijbelvertalingen #

De volgende tekstgegevens, die bij het citeren van de Bijbelvertalingen mede zijn overgenomen, behoeven een uitleg volgens de inleidingen van de betreffende vertalingen (in SV, WV, NIV en BJ wordt geen verklaring van de gebruikte tekens gegeven):

β€’ronde haken (…)

NBG: geven aan dat de ingesloten woorden in het Nederlands ter verduidelijking zijn ingevoegd.
SV en GNB: geven aan dat een bepaald gedeelte een soort tussenzin vormt die de eigenlijke loop van het verhaal enigszins onderbreekt; vaak betreft het toelichtingen of verduidelijkingen.

β€’vierkante haken […]

NBG, GNB, NEB, NASB en RLU: geven aan dat deze woorden niet voorkomen in een aantal belangrijke handschriften.
HV: geven aan dat de woorden niet in de grondtekst voorkomen, maar in het Nederlands zijn ingevoegd om de tekst begrijpelijk te maken.

β€’scherpe haken <…>

HV: geven aan dat deze woorden niet voorkomen in een aantal belangrijke handschriften.
REU: geven aan dat deze woorden niet in de grondtekst voorkomen, maar zijn toegevoegd om in het Duits een goed lopende zin te krijgen.

β€’cursieve druk

SV en NASB: geeft aan dat het betreffende woord of de betreffende woorden in het Nederlands of Engels ter verduidelijking zijn toegevoegd.
WV en BJ: geeft aan dat hier sprake is van een citaat uit het OT. In WV kan het bovendien nadruk aangeven.

Stel voor Β  bewerken
Klantenservice
Inloggen