1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

3.2.2.De wijze van citeren #

Over de wijze van citeren van de Bijbelvertalingen moet het volgende gezegd worden:

1. Linksboven staan de Bijbelteksten weergegeven. Door op dit venster te klikken:

wordt het keuze venster geopend:

Hier kan gekozen worden uit verschillende vertalingen.

2. Alle tekstgegevens uit de betreffende vertalingen, zoals hoofdletters, leestekens, ronde en vierkante haken en cursief schrift, worden gehandhaafd (zie het overzicht).

3. Leestekens vóór het opgenomen zinsdeel worden weggelaten, met uitzondering van aanhalingstekens.

4. Waar in een lopend zinsdeel woorden worden weggelaten, wordt dit aangegeven met drie punten: …

5. Op enkele plaatsen verschilt de vers-indeling van een of meer Bijbelvertalingen met die van de Hebreeuwse of Griekse tekst.
Wanneer zich dit voordoet bij tekstgedeelten uit het Oude Testament, wordt de vernummering van de Hebreeuwse tekst in de BHS aangehouden, die ook gevolgd wordt in de WV, GNB en NBV, terwijl bij SV telkens de afwijkende versnummering tussen haakjes is opgenomen. Zie ook het overzicht met afwijkende versnummering in het Oude Testament.

Wanneer zich dit voordoet bij tekstgedeelten uit het Nieuwe Testament wordt in de window met Bijbelvertalingen de versnummering van de TR gevolgd, terwijl bij de betreffende vertalingen het afwijkende versnummer op de betreffende plaats in het citaat vermeld is.

Stel voor   bewerken
Klantenservice
Inloggen