1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

4.6.2.De kringavond #

Het verloop van een kringavond kan bijvoorbeeld als volgt worden ingedeeld. Zoals gezegd gaan we er in onze voorbeeldsituatie van uit dat alleen de kringleider zich heeft voorbereid. Het is de bedoeling op de kringavond het Bijbelgedeelte uit 1Joh.3:11-17 samen te lezen en te bespreken. De volgende onderdelen zijn van belang voor een opbouwend kringgesprek.

• Informeel gesprek met koffie of thee.
• Het zingen van enkele liederen en de avond aan de Heer opdragen in gebed.
• Vervolgens wordt het Bijbelgedeelte minstens drie keer gelezen in steeds een andere vertaling. Doorgaans zijn er onder de aanwezigen wel twee of drie verschillende vertalingen in gebruik. Als dit niet zo is, zorgt u als kringleider ervoor dat de verschillende vertalingen aanwezig zijn.
• Vervolgens wordt er stilgestaan bij elk vers. De kringleider stelt per vers de voorbereide vragen aan de orde. Eerst de inhoudelijke vragen die helpen bij het begrijpen van de betekenis van het vers. Vervolgens de verdiepingsvragen, die ons helpen bij de toepassing van de tekst. Wanneer men de inhoudelijke vragen niet goed weet te beantwoorden, wordt de StudieBijbel geraadpleegd om het juiste antwoord te vinden. Zorg er als gespreksleider voor dat iedereen aan bod komt en ook dat men niet te veel van het onderwerp afwijkt. Breng de kring steeds weer terug naar de vraag die op dat moment besproken wordt.
• Samen bidden en de zaken die naar voren kwamen aan de Heer voorleggen. Wanneer iemand te kennen gaf dat hij het met bepaalde dingen erg moeilijk heeft, bidt u voor de persoon in kwestie.
• Gelegenheid tot informeel napraten. Hier worden soms diepere dingen gedeeld dan tijdens het kringgesprek.

Stel voor   bewerken
Klantenservice
Inloggen