1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

4.4.De hoofdlijnen van een bijbelboek #

De volgende Bijbelstudiemethode die we bespreken is die van het bestuderen van de hoofdlijnen van een Bijbelboek. Hoe krijg ik het overzicht van een bepaald Bijbelboek? Je kunt het vergelijken met een ‘vogelvlucht’ of een ‘telescopisch’ beeld in tegenstelling tot het uitvergrote detail of microscopische beeld van een versuitleg. Het gaat er bij deze studie om een globaal begrip te krijgen van de doelstelling, het thema, de structuur en de inhoud van het boek. Het NT bevat 27 boeken, samengebundeld in één band, en elk boek is uniek en bevat een belangrijke boodschap voor ons vandaag. Het verkrijgen van een overzicht is belangrijk, want alleen van hieruit kun je de betekenis van afzonderlijke verzen goed plaatsen. Sekten en ketters ontstaan doorgaans daar, waar men bepaalde Bijbelverzen bijzonder benadrukt en hierop los van de rest van de bijbel een hele theologie baseert. We gaan nu over tot het bespreken van de methode.

Stap 1 – Lees het hele Bijbelboek
Lees het hele Bijbelboek, zo mogelijk achter elkaar en in een moderne goed leesbare vertaling (GNB, WV of NBV).
Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar is het niet. Sommige christenen besteden veel tijd aan het lezen van boeken over de bijbel in plaats van het lezen van de Bijbeltekst zelf. In het geval het een lang boek betreft kunt u het in twee sessies doen. U zult verbaasd staan wat u gaat zien wanneer u dit doet. Lees aan één stuk door en let niet op hoofdstukindelingen en perikooptitels. Deze zijn later toegevoegd. Het gaat erom de rode draad van de schrijver te ontdekken. Elke keer dat u het boek op deze wijze geheel doorleest, ontdekt u nieuwe dingen en het overzicht wordt steeds duidelijker. Nog twee opmerkingen zijn voor deze eerste fase van belang. Lees in deze fase vooral zonder commentaren of zelfs zonder eigen notities. U valt dan te snel terug in oude patronen of opvattingen van anderen. En ten tweede lees biddend. Vraag de Heer uw hart en uw ogen te openen om Zijn woorden te verstaan en Zijn wonderen te zien (Ps.119:18).

Stap 2 – Maak notities bij wat u leest
Schrijf op wat uw eerste indruk is en welke dingen u opvallen. Een eerste indruk kan op elk vlak liggen, bijvoorbeeld wat u denkt dat het doel van de schrijver is of wat het lezen bij uzelf bewerkt. Let verder op de volgende zaken:

• Sleutelbegrippen, welke woorden en termen keren steeds terug.
• Sleutelverzen, welke verzen geven volgens jou een samenvatting van het hele boek.
• Literaire stijl, beschrijft het boek geschiedenis, poëzie, een (persoonlijk) brief, een preek of een combinatie hiervan?
• Emotionele toon, is de schrijver blij, droevig, kwaad etc?
• Welke thema’s worden volgens jou behandeld?
• Zie je een bepaalde indeling in het boek? welke?
• Wie zijn de hoofdpersonen in het boek?

Stap 3 – Achtergrondstudie
Bij deze stap gaan we informatie verzamelen over de achtergrond van het boek. Hiervoor gaan we naar het het betreffende boek via het menu links boven. Vervolgens gaan we in het rechtervenster naar de tab Artikelen en kiezen het artikel Inleiding (voor NT) of Opbouw (voor OT).  We openen het artikel “Inleiding [naam Bijbelboek]”. Onder de kopjes ‘Het boek [naam Bijbelboek]’, ‘De schrijver van [naam Bijbelboek]’ en ‘De tijd van [naam Bijbelboek]’ vindt u een korte inleiding over de auteur van het boek, wanneer en voor wie het geschreven is, waarom het geschreven werd en meer van dit soort achtergrondinformatie. In de artikelen Opbouw (OT) vind u dezelfde info, maar iets anders ingedeeld.

Stap 4 – Boekindeling in kaart brengen
We gaan nu onze eigen notities die we bij stap 2 maakten uitbreiden met informatie uit de StudieBijbel en wel uit de ‘Inleiding’ op het Bijbelboek. U bestudeert hier de paragrafen ‘Sleutels tot [naam Bijbelboek]’ en ‘Overzicht van [naam Bijbelboek]’ en vergelijkt deze vervolgens met de door u zelf gemaakte notities. Vervolgens is het van belang een compacte visuele samenvatting van de indeling van het boek te maken. Dit helpt u om de hoofdthema’s van het boek samen te vatten. Ook ziet u op deze wijze in één oogopslag de inhoud van het boek en het verband tussen de hoofdonderdelen. In de StudieBijbel wordt zo’n diagram in de ‘Inleiding’ op het Bijbelboek gegeven. U vind hier een indeling naar hoofdstukken (en verzen), thema, plaats en tijd. U vergelijkt deze met uw eigen aantekeningen en past het gegeven diagram desgewenst aan naar uw eigen bevindingen.

Stap 5 – Gedetailleerde indeling
Deze stap is optioneel, aangezien u met stap 3 de studie ‘Overzicht van een Bijbelboek’ ook als afgerond kunt beschouwen. Maar u kunt op dit moment toch behoefte hebben aan een meer gedetailleerde indeling, om op een meer gedetailleerde wijze hoofdzaken en bijzaken van de auteur op het spoor te komen. In dit geval gaat u naar de ‘Inleiding’ op het Bijbelboek, paragraaf ‘De hoofdlijnen van [naam Bijbelboek]’. Hier moet echter wel opgemerkt worden dat er vele manieren zijn om een geschrift in te delen en dat ook de studies van Bijbelgeleerden hier meestal de nodige verschillen vertonen.

Stel voor   bewerken
Klantenservice
Inloggen