1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

5.2.Auteurs Nieuwe Testament #

Redactie
drs. G. van den Brink
ds. J.C. Bette
dr. A.W. Zwiep

Auteurs

Interlineaire vertaling en tekstkritisch apparaat
drs. H. Courtz
drs. J.W. van der Jagt
drs. M. Rotman

Compilatie van bijbelvertalingen
H. van de Giessen

Verklaring, inleidingen en artikelen
drs. C.M. Breman †
drs. G. van den Brink
drs. H. Courtz
J. van Dalen
dr. A. Dirkzwager
drs. H.C. van Eibergen
ds. L. Fabriek
dr. Chr. Fahner †
drs. H.G. Fonteyn
ds. C.A.E. Groot
dr. J. Hoek
drs. H.J. Inkelaar
C.M. Kok
dr. P.J. Lalleman
ds. J.M. Mulder
drs. M.C. Mulder
drs. C. van Nes
J. Nutma
dr. M.J. Paul
A.T. Peet-Vreman
drs. M. Rotman
drs. G.A. van Veelen
drs. B.J. Verkruyssen
H. Visser
drs. E. de Vries
ds. R.E. van der Wal
dr. A.W. Zwiep

Woordstudies
drs. G. van den Brink
drs. H. Courtz
J. Dekker
ds. L. Fabriek
drs. A. van der Giessen-Bok
drs. H. van der Horn
drs. J.W. van der Jagt
A. de Jong-Jongbloed
dr. P.J. Lalleman
drs. M. Rotman
drs. G.A. van Veelen
A.T. Peet-Vreman
drs. L. Platell-Wildschut
drs. M.A. van Willigen
dr. A.W. Zwiep

Synopsis
drs. G. van den Brink
H. van de Giessen
drs. N.H. Vermeeren

Stel voor Β  bewerken
Klantenservice
Inloggen