1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

3.2.4.Afwijkende versnummering OT #

Op verschillende plaatsen in het Oude Testament wijkt de versnummering van de Hebreeuwse tekst (BHS) af van die van de Statenvertaling (SV) en de Nieuwe Vertaling (NBG). In dergelijke gevallen wordt de versnummering van de Hebreeuwse tekst als leidraad genomen (zowel in het venster met Bijbelvertalingen als in de uitleg), waarbij telkens tussen haakjes de afwijkende nummering vermeld is.

[expand title=”In de volgende gevallen is sprake van afwijkende versnummering“]

BHSSV/NBG
Genesis
  32:1-33=31:55-32:32
Exodus
  6:1-30=5:24-6:29
  7:26-8:28=8:1-32
  21:37-22:30=22:1-31
Leviticus
  5:20-6:23=6:1-30
Numeri
  17:1-28=16:36-17:13
  30:1-17=29:40-30:16
Deuteronomium
  13:1-19=12:32-13:18
  23:1-26=22:30-23:25
  28:69-29:28=29:1-29
1 Samuël
  21:1-16=20:42-21:15
2 Samuël
  19:1-44=18:33-19:43
1 Koningen
  5:1-32=4:21-5:18
2 Koningen
  12:1-22=11:21-12:21
1 Kronieken
  5:27-6:66=6:1-81
  12:5-41=12:4-40
2 Kronieken
  1:18-2:17=2:1-18
  13:23-14:14=14:1-15
Nehemia
  3:33-4:17=4:1-23
  7:68b-8:18=7:69-8:19
  10:1-40=9:38-10:39
Job
  38:39-39:30=39:1-33
  40:1-32=39:34-40:27
  41:1-26=40:28-41:25
Hooglied
  7:1-14=6:13-7:13
Jesaja
  63:19b-64:11=64:1-12
Jeremia
  8:23-9:25=9:1-26
Ezechiël
  21:1-37=20:45-21:32
Daniël
  3:31-4:34=4:1-37
Hosea
  2:1-25=1:10-2:22
Joël
  3:15=2:28-32
  4:1-21=3:1-21
Jona
  2:1-11=1:17-2:10
Nahum
  2:1-14=1:15-2:13
Haggai
  1:15-2:23=2:1-24
Zacharia
  2:1-17=1:18-2:13
Maleachi
  3:19-24=4:1-6

[/expand]

Stel voor   bewerken
Klantenservice
Inloggen