Auteur
drs. G. van den Brink.

Beknopte literatuurlijst
J. van Bruggen, Het lezen van de bijbel. Een inleiding, Kampen 21986.
G.D. Fee, Exegese van het Nieuwe Testament. Een praktische handleiding, Zoetermeer 2001.

Klantenservice
Inloggen