De regel direct onder de Griekse tekst in de StudieBijbel bevat een transliteratie, een omzetting van de Griekse letters in Nederlands, als volgt:

Bij de transliteratie zijn uitgesloten: leestekens, Griekse accenten en de spiritus lenis , het teken dat afwezigheid van een h-klank aan het begin van een woord aangeeft. De spiritus asper , het teken dat aanwezigheid van een h-klank aangeeft, wordt met de h weergegeven.

Soms wordt de h-klank aan het begin van een woord of een gedeelte van een woord in het Griekse schrift al zichtbaar gemaakt in de laatste letter van het voorafgaande woord of gedeelte van het woord. De h wordt in zo’n geval maar één maal genoteerd en wel bij het woord of gedeelte van het woord waar hij van nature bij hoort, bijvoorbeeld:

Zoals het laatste voorbeeld al te zien is, wordt in samengestelde werkwoorden het voorvoegsel met behulp van een streepje onderscheiden van de rest van het werkwoord.

Klantenservice
Inloggen