De transliteratie is omzetting van Hebreeuwse of Griekse letters naar letters die voor Nederlanders goed leesbaar zijn. Het is dan ook bedoeld voor mensen die geen Hebreeuws en Grieks kunnen lezen of schrijven. In het scherm met bijbeltekst en woord-voor-woord vertaling is de transliteratie telkens direct onder het Hebreeuwse of Griekse woord opgenomen. Bovendien is bij verwijzingen naar Hebreeuwse of Griekse woorden in de uitleg van de bijbeltekst of in de woord- of namenstudies getranslitereerde tekst gebruikt.

De transliteratie in de Studiebijbel is niet gebaseerd op de uitspraak van de Hebreeuwse of Griekse woorden, maar op de Hebreeuwse en Griekse lettertekens. Daardoor is het systeem ook internationaal te gebruiken. Een transcriptie die gebaseerd zou zijn op klank in plaats van op letters, zou de bruikbaarheid beperken tot het gebied waar de huidige Nederlandse spellings- en uitspraakregels van kracht zijn. Bovendien bestaat er onder taalwetenschappers verschil van mening over de toenmalige klank van sommige letters of lettercombinaties in het Hebreeuws en Grieks. Verder is in het geval van het Grieks qua woordbeeld de overgang van een transliteratie naar de schrijfwijze in het Griekse alfabet minder groot dan het geval zou zijn bij een op klank gebaseerde transcriptie.

Zie verder:
Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
Transliteratie van het Grieks
Uitspraak van het Grieks

Klantenservice
Inloggen