In dit programma worden vier tekstedities integraal opgenomen:

TR – de Textus Receptus, die de oudste tekstuitgave is en vergeleken met andere tekstuitgaven het langst dienst heeft gedaan
H-F – de Majority Text van Hodges en Farstad
N25 – de 25ste editie van Nestle-Aland
N27 – de 27ste editie van Nestle-Aland

Wel zijn in het vergelijken van de edities enkele verschillen buiten beschouwing gelaten.

Met behulp van de handschrifteninformatie en deze edities kan men eenvoudig de tekstoverlevering door de eeuwen heen volgen.

In de werkbalk boven het venster met Griekse tekst kan men kiezen van welke van deze vier edities men de tekst wil zien (in bovenstaand voorbeeld is dat de TR).

In het geval er afwijkingen zijn van andere tekstedities is onderaan het vers aangegeven door welke edities en eventueel welke handschriften de tekst van de betreffende editie ondersteund wordt en welke bijbelvertaling deze tekst volgen.

Alle vier de tekstedities zijn voorzien van translitteratie en vertaling.

Wanneer men op een Grieks woord klikt, dan wordt in het woordstudievenster automatisch de betreffende woordstudie geladen.

Zie ook Wat doe ik met het Grieks op de linker pagina?

Klantenservice
Inloggen