Mijn account

In de Studiebijbel gebruikte specifieke afkortingen:

Aram. Aramees
BHS Biblia Hebraica Stuttgartensia
comm. commentaar
ed. editie, editor (uitgave, uitgever)
Gk. Grieks
Hebr. Hebreeuws
hfst. hoofdstuk
Lat. Latijn
lett. letterlijk
LXX Septuagint(a)
n.Chr. na Christus
NT Nieuwe Testament
nv. naamval
OT Oude Testament
par(r). parallelplaats(en)
s.v. sub voce (onder het [tref]woord)
SamP Samaritaanse Pentateuch
Syr. Syrische vertaling (Peshitta)
v. en het volgende vers (bladzijde)
v.Chr. voor Christus
var. tekstvariant
vert. vertaler, vertaling
vgl. vergelijk
vs. vers
Vulg. Vulgaat
vv. en de volgende verzen (bladzijden)
Klantenservice
Inloggen