In de Studiebijbel gebruikte specifieke afkortingen:

Aram.Aramees
BHSBiblia Hebraica Stuttgartensia
comm.commentaar
ed.editie, editor (uitgave, uitgever)
Gk.Grieks
Hebr.Hebreeuws
hfst.hoofdstuk
Lat.Latijn
lett.letterlijk
LXXSeptuagint(a)
n.Chr.na Christus
NTNieuwe Testament
nv.naamval
OTOude Testament
par(r).parallelplaats(en)
s.v.sub voce (onder het [tref]woord)
SamPSamaritaanse Pentateuch
Syr.Syrische vertaling (Peshitta)
v.en het volgende vers (bladzijde)
v.Chr.voor Christus
var.tekstvariant
vert.vertaler, vertaling
vgl.vergelijk
vs.vers
Vulg.Vulgaat
vv.en de volgende verzen (bladzijden)
Klantenservice
Inloggen