Elk Bijbelboek is voorzien van een inleiding. Daarin worden onder meer zaken als auteurschap en datering van het Bijbelboek in kwestie besproken, alsmede de opbouw en hoofdlijnen van het boek. Ook wordt in grote lijnen stilgestaan bij de boodschap die het betreffende Bijbelboek verkondigt. In het NT heet het Inleiding, in het OT heet het artikel Opbouw.

De inleiding of opbouw kan geopend worden bij ARTIKELEN en bevindt zich altijd bovenaan de lijst.

Klantenservice
Inloggen