De inhoud van de Studiebijbel worden standaard weergegeven in de volgende vensters van het hoofdscherm.

Help_InhoudVanDeStudiebijbel

Help_InhoudVanDeStudiebijbel2

Naast de hierboven genoemde de woord-voor-woord vertaling, bijbelvertalingen, versuitleg en woordstudies (met concordantie, alleen Nieuwe Testament), bevat de StudieBijbel ook inleidingen per bijbelboek, artikelen, een synopsis van de vier evangeliën en een beknopte grammatica van het nieuwtestamentisch Grieks.

Klantenservice
Inloggen