De volgende tekstgegevens, die bij het citeren van de Bijbelvertalingen mede zijn overgenomen, behoeven een uitleg volgens de inleidingen van de betreffende vertalingen (in SV, WV, NIV en BJ wordt geen verklaring van de gebruikte tekens gegeven):

ronde haken (…)

NBG: geven aan dat de ingesloten woorden in het Nederlands ter verduidelijking zijn ingevoegd.
SV en GNB: geven aan dat een bepaald gedeelte een soort tussenzin vormt die de eigenlijke loop van het verhaal enigszins onderbreekt; vaak betreft het toelichtingen of verduidelijkingen.

vierkante haken […]

NBG, GNB, NEB, NASB en RLU: geven aan dat deze woorden niet voorkomen in een aantal belangrijke handschriften.
HV: geven aan dat de woorden niet in de grondtekst voorkomen, maar in het Nederlands zijn ingevoegd om de tekst begrijpelijk te maken.

scherpe haken <…>

HV: geven aan dat deze woorden niet voorkomen in een aantal belangrijke handschriften.
REU: geven aan dat deze woorden niet in de grondtekst voorkomen, maar zijn toegevoegd om in het Duits een goed lopende zin te krijgen.

cursieve druk

SV en NASB: geeft aan dat het betreffende woord of de betreffende woorden in het Nederlands of Engels ter verduidelijking zijn toegevoegd.
WV en BJ: geeft aan dat hier sprake is van een citaat uit het OT. In WV kan het bovendien nadruk aangeven.

Klantenservice
Inloggen