Over de wijze van citeren van de Bijbelvertalingen moet het volgende gezegd worden:

1. Linksboven staan de Bijbelteksten weergegeven. Door op dit venster te klikken:

wordt het keuze venster geopend:

Hier kan gekozen worden uit verschillende vertalingen.

2. Alle tekstgegevens uit de betreffende vertalingen, zoals hoofdletters, leestekens, ronde en vierkante haken en cursief schrift, worden gehandhaafd (zie het overzicht).

3. Leestekens vรณรณr het opgenomen zinsdeel worden weggelaten, met uitzondering van aanhalingstekens.

4. Waar in een lopend zinsdeel woorden worden weggelaten, wordt dit aangegeven met drie punten: …

5. Op enkele plaatsen verschilt de vers-indeling van een of meer Bijbelvertalingen met die van de Hebreeuwse of Griekse tekst.
Wanneer zich dit voordoet bij tekstgedeelten uit het Oude Testament, wordt de vernummering van de Hebreeuwse tekst in de BHS aangehouden, die ook gevolgd wordt in de WV, GNB en NBV, terwijl bij SV telkens de afwijkende versnummering tussen haakjes is opgenomen. Zie ook het overzicht met afwijkende versnummering in het Oude Testament.

Wanneer zich dit voordoet bij tekstgedeelten uit het Nieuwe Testament wordt in de window met Bijbelvertalingen de versnummering van de TR gevolgd, terwijl bij de betreffende vertalingen het afwijkende versnummer op de betreffende plaats in het citaat vermeld is.

Klantenservice
Inloggen