Wanneer er in het overzicht van de woordvormen twee of meer genummerde woordvormen opgesomd zijn (zie hierboven onder 3.3), wordt in de concordantie rechts van elke zinsnede en voorafgegaan door een punt het nummer van de vorm vermeld die in de Griekse tekst van het betreffende bijbelvers voorkomt. Op deze manier kan men informatie die in de vertaling niet zichtbaar is, maar wel in de Griekse vorm ligt opgesloten, achterhalen door te kijken bij de woordvorm waarnaar verwezen wordt. Informatie betreffende naamval, getal, geslacht, tijd, wijs, aspect en onderwerpsrelatie (zie hoofdstuk 3 De woordvormen) is bij vertaling vaak verloren gegaan. Zo verwijst in het volgende voorbeeld de aanduiding .3 naar de derde vorm in de lijst die onder woord 4026 skeuos ‘(gebruiks)voorwerp’ te vinden is:

Matt. 12:29        hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven,        .3

Door bij de vertaling van vorm 3 in de lijst te kijken, kan men bijvoorbeeld concluderen dat er in het Grieks een meervoud (d.w.z. ‘voorwerpen’) is gebruikt, wat in de Nederlandse vertaling ‘huisraad’ niet meer zichtbaar is.

Wanneer men klikt op het nummer van de woordvorm achter de concordantie-zinsnede, wordt in het overzicht van woordvormen een asterisk geplaatst voor de betreffende woordvorm.

Klantenservice
Inloggen