Van alle woorden die in de concordantie opgenomen zijn worden de vindplaatsen aangeduid met bijbelboeknaam, hoofdstuk- en versnummer. Deze plaatsaanduidingen zijn gebaseerd op de vers-indeling zoals die te vinden is in de Griekse tekst van de StudieBijbel; deze vers-indeling komt overeen met die van de Textus Receptus in de Stephanuseditie uit het jaar 1550. Zijn er meer plaatsen in één bijbelboek waar eenzelfde woord voorkomt, dan wordt het bijbelboek niet herhaald in de opsomming van de plaatsen. Bij de bijbelboeken die geen hoofdstukken hebben (Filem., 2 Joh., 3 Joh. en Jud.), is er uiteraard geen hoofdstuknummer afgedrukt.

Klantenservice
Inloggen