Op verschillende plaatsen in het Oude Testament wijkt de versnummering van de Hebreeuwse tekst (BHS) af van die van de Statenvertaling (SV) en de Nieuwe Vertaling (NBG). In dergelijke gevallen wordt de versnummering van de Hebreeuwse tekst als leidraad genomen (zowel in het venster met bijbelvertalingen als in de uitleg), waarbij telkens tussen haakjes de afwijkende nummering vermeld is.

[expand title=”In de volgende gevallen is sprake van afwijkende versnummering“]

BHSSV/NBG
Genesis
  32:1-33=31:55-32:32
Exodus
  6:1-30=5:24-6:29
  7:26-8:28=8:1-32
  21:37-22:30=22:1-31
Leviticus
  5:20-6:23=6:1-30
Numeri
  17:1-28=16:36-17:13
  30:1-17=29:40-30:16
Deuteronomium
  13:1-19=12:32-13:18
  23:1-26=22:30-23:25
  28:69-29:28=29:1-29
1 Samuël
  21:1-16=20:42-21:15
2 Samuël
  19:1-44=18:33-19:43
1 Koningen
  5:1-32=4:21-5:18
2 Koningen
  12:1-22=11:21-12:21
1 Kronieken
  5:27-6:66=6:1-81
  12:5-41=12:4-40
2 Kronieken
  1:18-2:17=2:1-18
  13:23-14:14=14:1-15
Nehemia
  3:33-4:17=4:1-23
  7:68b-8:18=7:69-8:19
  10:1-40=9:38-10:39
Job
  38:39-39:30=39:1-33
  40:1-32=39:34-40:27
  41:1-26=40:28-41:25
Hooglied
  7:1-14=6:13-7:13
Jesaja
  63:19b-64:11=64:1-12
Jeremia
  8:23-9:25=9:1-26
Ezechiël
  21:1-37=20:45-21:32
Daniël
  3:31-4:34=4:1-37
Hosea
  2:1-25=1:10-2:22
Joël
  3:15=2:28-32
  4:1-21=3:1-21
Jona
  2:1-11=1:17-2:10
Nahum
  2:1-14=1:15-2:13
Haggai
  1:15-2:23=2:1-24
Zacharia
  2:1-17=1:18-2:13
Maleachi
  3:19-24=4:1-6

[/expand]

Klantenservice
Inloggen