Advent, Artikel

Advent week 1

3 december 2023 - Raymond R. Hausoul

De hele adventsperiode willen we je graag inspireren met Bijbelgedeeltes die je voorbereiden op Kerst. Klik op het Bijbelgedeelte om mee te lezen in de StudieBijbel app ⤵️

Een engel kondigt Johannes aan | Lucas 1:11-17

In de sleur van het dagelijks leven zijn niet alle dagen bijzonder. Mensen twijfelen zelfs regelmatig eraan wat een dag speciaal maakt. Toch geven velen gelukkig toe dat de geboorte van een kind een prachtdag is. Op die dag delen trotse ouders hun vreugde over het nieuwe leven. Ze nodigen familie en vrienden uit en sturen geboortekaartjes. Tijdens de adventstijd beseffen we dat ook God aandacht schenkt aan geboortes. Hoewel God daarbij minder geïnteresseerd is in de standaard geboortegegevens, zoals geboortetijd, gewicht en lengte, vermeldt Hij de bijzonderheden van de personen die geboren worden. God stuurt zelfs soms hemelwezens naar mensen om geboortes alvast aan te kondigen. Dat gebeurt zelfs al voordat de conceptie van het kind plaatsvond, zoals bij Izaäk (Gen.18:10) en Simson (Re.13:3).

Johannes als profeet

Tijdens de adventstijd bereiden we ons voor op de komst van Christus. Kort voor die essentiële geboorte stuurt God een engel naar het huis van Zacharia om de geboorte van Johannes de Doper aan te kondigen. Hij is de heraut van de Messias. Gods belangrijke boodschapper in het land. Het evangelie van Lucas vertelt ons dat de priester Zacharia die geboorte niet zag aankomen. Een priesterzoon wordt binnenkort geboren. Deze Johannes zal uitgroeien tot een grote profeet. ‘Er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper’ (Mat.11:11).

De boodschap van Johannes houdt in zijn toehoorders oproepen de paden en wegen van de Heer gereed te maken (Mat.3:3). Een citaat uit de profetieën van Jesaja (Jes.40:3), die herinneren aan de nog oudere woorden van David over de komst van God als Koning: ‘Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan’ (Ps.24:7). De wegen, paden, poorten en deuren op aarde lijken onbegaanbaar te zijn geworden voor de Heer. De aarde lijkt een vesting of bunker. Johannes de Doper roept de mensheid op om voor de rechtmatige Koning de poorten van de wereld en de vesting open te maken. Doe open, de koning komt! Maak de poorten wijd open en doe de deuren omhoog, opdat de Koning der Eer binnenkomt! Bij deze deuren die omhooggaan, moet je denken aan kasteelpoorten die omhooggaan.

God wil bij mensen wonen en komt naar deze wereld

Veel mensen beseffen dat de aarde met de tijd een onherbergzaam terrein is geworden. Paden zijn gebogen en ijzeren deuren zijn dicht geroest. Andere machten claimen aanspraak op de aarde te hebben. Het vieren van advent belijdt daardoor dat dit laatste niet juist is. God kondigt via Johannes aan dat zijn Zoon zal komen. Met advent belijden we dat God niet buiten deze aardse werkelijkheid wil blijven. God wil erbij komen en onder mensen wonen. Hij wil mensen rondom zich. Niet alleen in de eeuwigheid, maar nu al in deze tijd en ruimte, wil Hij met jou en mij in contact staan.

De afgoden willen op hun gemak in een verheven bovenwereld verblijven. Ze leven daar hoog boven alle storm op aarde in vreugde en plezier. God, de Schepper, wil echter niet in een hemel leven in alle heerlijkheid en glorie. Johannes mag aankondigen dat God naar deze wereld komt. God ziet om. Ook naar jou, heel persoonlijk. De beslissing om dat te doen is al genomen, meer dan tweeduizend jaar geleden! God is degene die was, die is en die komt!

Meer lezen over advent? Bekijk hier de andere artikelen

Bijdrage van

Raymond R. Hausoul
Dr. ing. Raymond R. Hausoul (1979) is oorspronkelijk ingenieur van opleiding en behaalde later zijn doctorsgraad in de religiewetenschappen en theologie (Ph.D.; Leuven, Evangelische Theologische Faculteit, 2017).Hij is predikant in de Evangelische Kerk Kortrijk en veelgevraagd spreker. Als onderzoeker publiceert hij regelmatig over filosofisch-theologische onderwerpen, waarbij hij zich vooral richt op het christelijke spreken over de nieuwe schepping, het koninkrijk van God en de vernieuwing door Gods Geest. Raymond is gehuwd met Belinda.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen