Mijn account
Kun jij geen Grieks of Hebreeuws lezen? Dan is deze serie echt wat voor jou! We hebben namelijk bij de oorspronkelijke tekst (Grieks en Hebreeuws) ook een Nederlandse transliteratie gegeven.

De complete StudieBijbel serie bevat het Oude en Nieuwe Testament in 29 boekdelen.

Wat biedt de StudieBijbel serie nog meer?

 • De vertaling van elk Bijbelvers in het NT wordt vergeleken in elf Bijbelvertalingen (Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse).
 • In het OT worden vijf veelgebruikte Nederlandse vertalingen met elkaar vergeleken.
 • Aandacht voor recente inzichten op het gebied van Bijbeluitleg, zoals structuuranalyse en de opbouw van de Bijbelboeken. Tevens een verwerking van de historisch-kritische uitleg van de laatste twee eeuwen.
 • Aandacht voor recente archeologische vondsten om de geschiedenissen te verduidelijken.
 • Vergelijkingen met buitenbijbelse bronnen.
 • Niet alleen aandacht voor de boodschap van het Woord van God in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd. Daarbij komen ook de blijvende beloften voor het volk Israël in onze tijd ter sprake.
 • In het OT, aandacht voor de belangrijkste tekstverschillen in de handschriften
 • Geografische kaarten ter verheldering van de tekst.
 • Veel extra inleidende artikelen en excursen waarin aanvullende informatie gegeven wordt.
 • Literatuuroverzichten met daarin de belangrijkste boeken en artikelen van de laatste tijd, uit binnen- en buitenland.

Oude Testament

Het Oude Testament bevat 12 boekdelen. Het Hebreeuws is afgedrukt met een transliteratie en een interlineaire vertaling, om de grondtaal zo dicht mogelijk bij de lezers te brengen (die wel of geen Hebreeuws beheersen).

Bij het Hebreeuws staan Strongnummers om afleidingen van dezelfde woorden te herkennen en voor het nazoeken in theologische woordenboeken en elektronische Bijbelprogramma’s. Er zijn veel verwijzingen naar het Nieuwe Testament.

Inkijkexemplaar van SBOT deel 1 Genesis

OT Boekdelen:

 1. Genesis – Exodus
 2. Leviticus – Numeri – Deuteronomium
 3. Jozua – Richteren – Ruth – 1 Samuël
 4. 2 Samuël – 1 Koningen – 2 Koningen
 5. 1 Kronieken – 2 Kronieken
 6. Ezra – Nehemia – Ester – Job
 7. Psalmen I
 8. Psalmen II – Spreuken – Prediker
 9. Hooglied – Jesaja
 10. Jeremia – Klaagliederen
 11. Ezechiël – Daniël
 12. Hosea – Maleachi

Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament bevat 17 boekdelen met: een inleiding en synopsis van de vier evangeliën, tien boekdelen met verklaring van de NT-boeken, gevolgd door vijf delen met woordstudies Grieks. Ten slotte een deel met uitgebreide studie van Griekse namen en een index met Nederlands-Griekse woorden (zodat u, uitgaande van het Nederlands, de betreffende Griekse woordstudie kunt raadplegen).

Inkijkexemplaar van NT2 Matteus

NT Boekdelen:

 1. Inleiding en Synopsis
 2. Matteus
 3. Marcus
 4. Lucas
 5. Johannes
 6. Handelingen
 7.   Romeinen (7a)
 8.   1 Korinthiërs – 2 Korinthiërs (7b)
 9. Galaten – Filemon
 10. Hebreeën – Judas
 11. Openbaring
 12. 1A – 1009 Gonia
 13. 1010 Daimonizomai – 1995 Heos
 14. 1996 Zao – 2985 Morros
 15. 2986 – Nai 3955 Rhonnumi
 16. 3956 Sabachtani – 4932 Ophelimos
 17. Eigennamen en Index

Goed om te weten

De StudieBijbel-boeken bevatten de inhoud van de oorspronkelijke eerste editie van de StudieBijbel.Deze inhoud wordt in de StudieBijbel-boeken niet gereviseerd via inhoudelijke updates en aanvullingen.

In het abonnement van de StudieBijbel-app gebeurt dat wel: het OT-commentaar ondergaat daar (gratis) een lichte revisie en het NT-commentaar een forse revisie en uitbreiding. In de koop-versie van de StudieBijbel-app gebeurt dat niet automatisch, maar kunnen inhoudelijke updates wel aangeschaft worden.

De StudieBijbel-boeken bieden dus een schat aan informatie, maar missen de inhoudelijke updates die wel zijn verwerkt in de StudieBijbel-app.


Klantenservice
Inloggen