Artikel, Lessen over het karakter van God

Waarom is God toch zo ongekend genadig?

30 november 2022 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 7 van 7 van het thema ‘Lessen over het karakter van God door Gijs van den Brink

Voorgaande keren zijn we voortdurend meer verbaasd geworden over de houding van God naar Kain. Waarom is God zo ongekend genadig en geduldig met de moordenaar Kain.
Ik wil proberen vanuit de context van de openbaring van God zoals we die vanuit de Bijbel kennen voorzichtig een antwoord te geven.
Keer op keer zien we dat de Heer probeert Kaïn tot inkeer te brengen. Want Kaïn is een schepsel van Hem, dat Hij liefheeft. Hij wil dat Kaïn tot inkeer komt en bij Hem blijft. En zolang Kaïn leeft, is inkeer nog mogelijk.

We zien dit ook keer op keer in de geschiedenis van het volk Israël.
De zondemacht is in de wereld gekomen, maar God probeert de geweldsspiraal in te dammen en beschermt de zondaar in de hoop op inkeer en verandering. Daarom geeft Hij wel een straf, maar geen doodstraf.
Ook hierin zien we het karakter van Jezus Christus, die zijn vijanden liefhad en zei: ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Luk.23:34).
Jezus valt in zijn Schriftuitleg ook terug op de wil van de Schepper in het begin, niet op Gods aanpassingen in de wet ten tijde van Mozes (vgl. Mat.19:4-6).

We zien in dit verhaal over Kaïn hoe ver en diep de macht van de zonde in de wereld reikt. Iedereen zal doodslag afwijzen als zonde. Maar alleen God ziet het hele spectrum van uitingen van zonde. Hij weet hoe het begon bij Kaïn.
In het eerste begin ligt de bron van het kwaad, dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Kaïn een moordenaar werd. Kaïn offerde aan God vruchten, maar niet met de juiste instelling. Hij gaf de Heer niet de eerste plaats die Hem toekomt. Dat was een grote klap in het gezicht van de Schepper. Dat was zonde en God wilde Kaïn beschermen om niet verder in de macht van de zonde te komen en van Hem af te dwalen. Maar wie van ons geeft altijd en overal vanuit zijn of haar hart het beste aan de Here God?! Niemand.

De Bijbel zegt: ‘Allen zijn afgedwaald, allen ontaard. Er is geen mens die het goede doet, zelfs niet één.’ (Rom.3:12; Ps.14:3).

Maar wij hebben een God, die Schepper en Vader is. Hij heeft al Zijn schepselen lief. En zoals Hij met Kaïn omgaat staat model hoe Hij ook met ons omgaat. De grote liefde van God voor alle mensen blijkt hieruit dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen om de mensen Zijn liefde te tonen en redding aan te bieden.

Volgende keer:
Deel 1 van de serie ‘Lessen uit Nehemia’ heeft als titel ‘Het gaat niet om de leiders, maar om het volk‘ 

Kijk ook:
Deel 6 van de serie ‘Lessen over het karakter van God (vanuit Genesis 4) ‘Kain gaat met God in discussie over zijn straf’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 7 van 7 van de serie “Lessen over het karakter van Godwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen