Antwoorden op vragen, Artikel, Lessen

Waarom is er lijden in de wereld?

10 oktober 2023 - drs. G. (Gijs) van den Brink

Lijden is toch niet Gods wil? Dat hoor ik vaak. En dat is waar, het is de mens en niet God die slavernij, geweren en bommen heeft uitgevonden.

Maar waarom bestaat er dan lijden? Waarom laat God dit dan toe? Omdat Hij ons liefheeft en ons een vrije wil heeft gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad. Liefde is niet echt als het afgedwongen wordt. Liefde is alleen liefde als iemand uit vrije beweging liefheeft. Gedwongen liefde bestaat niet.

Had God niet na de zondeval de negatieve gevolgen kunnen wegnemen door een wonder te doen? Dat zou niet werken. Hij zou dit een tweede en derde keer en tot in het oneindige weer moeten doen. Door dat voortdurende bovennatuurlijke ingrijpen van God zou het maken van keuzes voor ons niet meer nodig zijn. Wij zouden compleet andere wezens zijn geworden, in ieder geval geen verantwoordelijke mensen zoals we nu zijn.

Lijden heeft een doel

Toch accepteert God het lijden in de wereld beslist niet. Hij is bezig dit op te lossen op Zijn  manier. Hoe? Hij heeft dit direct na de zondeval al aangekondigd, in Gen 3:15

“Ik zal vijandschap maken tussen jou en de vrouw en tussen jouw nakomelingen en de hare. Dit zal jou de kop vermorzelen en haar de hiel.”

Het is de weg van strijd. Deze weg houdt in de vernietiging van de satan na een lange oorlog.

Strijd voor de hele mensheid dus.

Paulus gebruikt hiervoor het beeld van de geboorteweeën om het principe van lijden met een doel uit te leggen: Rom.8:22 Wij weten immers dat de hele schepping kreunt en onder barensweeën lijdt, nog altijd.

Hij vergelijkt het wereldwijde lijden van de schepping met geboorteweeën.

Het beeld maakt duidelijk dat de strijd en het lijden onvermijdelijk tot de geboorte van nieuw leven leiden. Het doel van God is: nieuw leven in een nieuwe wereld.

En we zien hiervan nu al een begin!! Want de heerschappij van God is al aangevangen, niet volmaakt, maar er is een begin. Sinds de komst van Jezus.

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” zegt Jezus (Mat.28:18).

Er zijn nu al zieken die genezen worden door de kracht van God in de naam van Jezus. En ook nu al zien we dat lijden nieuw leven brengt.
Wie zijn de mensen die bij Jezus kwamen toen hij op aarde was? Voornamelijk de zieken en de analfabeten, die niet kunnen lezen en schrijven en door de Joodse leiders lasten opgelegd kregen. Zo is het ook vandaag. Zo zijn velen van ons in een tijd van moeilijkheden God gaan zoeken en hebben nieuw leven ontvangen.

Het kruis centraal

Van welke kant we ook naar pijn en lijden kijken, steeds komen we bij het kruis uit.

Aan het kruis zien we de gevolgen van de vrije wil van de mens: Jezus wordt vermoord. Vanwege onze zonden kon dit gebeuren. Het zou vandaag weer gebeuren.

In het kruis zien we dat God uit het slechte van ons iets goeds kan maken. De mensen vermoorden de zoon van God, maar Hij laat dit zijn tot vergeving van onze zonden.

Maar het belangrijkste is dat we aan het kruis zien dat God niet naar deze wereld kijkt vanaf een afstand, maar dat Hij met ons en in ons mee lijdt.

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen