Mijn account

Artikel, Prediker

Voor alles is een tijd

17 maart 2021 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 5 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

De prediker spreekt ook over het thema van de voorzienigheid. ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel’ (3:1). God heeft bepaald dat er voor alles een tijd is, maar de mens kan die tijden niet overzien, hoezeer hij er ook naar zoekt.
Dat God de tijden bepaalt en niet de mens is een belangrijk thema in de christelijke geloofsleer. In de Bijbel wordt de geschiedenis gezien als het resultaat van Gods werk. Dwars door alle menselijke en andere invloeden heen, werkt God met genade en oordeel aan Zijn doel. Jezus zegt dat zelfs de haren van ons hoofd zijn geteld en dat er geen mus van het dak valt zonder de Vader (Mat.10:29-31). Paulus zegt ‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.’ (Rom.8:28)

God overziet als enige de tijden en alles wat in de wereld gebeurt. De mens heeft hier zelf geen enkele controle over, dat heeft alleen God. Dat Hij alles in de wereld onder controle heeft, heeft volgens de prediker een doel, namelijk dat wij eerbied en ontzag hebben voor Hem. ‘Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.’ (3:14).
God is voor de prediker niet een God die op een afstand staat. Hij is het die de mens bezit geeft, en eten en drinken. God is het die wil dat de mens geniet van het goede dat hij heeft. Dat lezen we in Pred.5:17-18 ‘Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet, en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft; dat is wat hem is toebedeeld. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.’

Volgende keer: Deel 6 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel ‘Onderdrukking en onrecht’

Kijk ook: Deel 4 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘Een mens kan het heelal niet doorgronden’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen