Artikel, Tegenstellingen in de bijbel!?

Tegenstelling in de Bijbel!? 5: Volkstelling door David van God of van de Satan?

29 februari 2024 - drs. G. (Gijs) van den Brink


Wordt de volkstelling door David in het boek 2Samuël en 1Kronieken tegenstrijdig beschreven? 

2Sam.24:1 ‘Opnieuw ontstak de Heer  in toorn tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met de woorden: ‘Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.’

1Kron.21:1 ‘Satan keerde zich tegen Israël en zette David ertoe aan in Israël een volkstelling te houden.’

Het gaat in beide gevallen ook om één gebeurtenis die je vanuit tweeërlei perspectief kunt bezien. 

De ene keer neemt God initiatief, de andere keer satan. Een tegenstrijdigheid? Ten eerste kan men het Hebreeuwse satan in 1Kronieken ook vertalen met ‘tegenstander’, wat in het OT vaak de goede vertaling is. Het zou hier in dat geval gaan om een buitenlandse vijand die David onder druk zet om een volkstelling te houden. En in 2Samuel Is het mogelijk te vertalen: ‘Opnieuw ontstak de Heer in toorn tegen Israël. Iemand zette David tegen het volk op …’

Maar blijft hier dan toch zo dat in 2Samuel God het initiatief neemt en in 1Kronieken de satan of een menselijke vijand. Maar twee auteurs (God en satan) van hetzelfde gebeuren komen in geestelijke zin heel vaak voor. De satan voert uit wat God toelaat. We zien dit ook in het NT, bijvoorbeeld bij Jezus’ verzoeking in de woestijn: ‘Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel (Mat.4:1).
En Paulus zegt in 2Kor.12:7: ‘Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij (door God) een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.’

Het gaat in beide gevallen ook om één gebeurtenis die je vanuit tweeërlei perspectief kunt bezien. 

2Samuel heeft de gebeurtenis vanuit God’s perspectief beschreven en 1Kronieken vanuit de macht van de zonde en de straf die daarop volgt, wat een telkens terugkerend perspectief is in Kronieken.

Het perspectief van twee auteurs kan verschillen.

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen