Artikel, Lessen uit Openbaring

Visie op maatschappij en cultuur

8 januari 2020 - drs. G. (Gijs) van den Brink
Deel 7 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring door Gijs van den Brink

 

In Op.18 gaat het over de Babylon-cultuur van de eindtijd. Godsdienst, politiek en economie vormen een eenheid en hoereren met Babylon.

In vers 3 lezen we: ‘Alle volken hebben door haar ontucht de ​wijn​ van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.’

Het is een cultuur waar godsdienst en politiek ondergeschikt zijn aan handel en economie!! Eigenlijk is het hart van de Babylon-cultuur een allesbeheersende en uitbuitende economie. En dat bevat een belangrijke boodschap voor onze tijd. Ook in onze tijd is economie en geld doorgaans de doorslaggevende factor bij het nemen van beslissingen. Niet alleen bij de overheid, maar ook wel in kerken.
En ook op mondiaal niveau zien we deze normen werken. Onze westerse wereld heeft door haar technologische ontwikkeling de mensen in de Derde Wereld niet meer nodig, alleen haar zeeën, grondstoffen en bossen. Het gebod tot naastenliefde is vervangen door een andere norm, de norm van Mammon, de god van het geld. Jezus sprak hier al over: ‘Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; u kunt niet God dienen èn Mammon’(Mat.6:24)

Het is belangrijk om er notie van te nemen tot welke houding wij worden opgeroepen in Op.18:4: ‘Gaat uit van haar, mijn volk om geen deel te krijgen aan haar zonden.

Wij kunnen natuurlijk niet uit de wereld stappen, maar wij horen bij het Koninkrijk van God en niet bij dit wereldsysteem. En daarom moeten we ons verre houden van de zondige praktijken in deze wereld.

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 7 van 12 beknopte blog over het thema “Lessen uit Openbaring” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 

Deel 6 van 12 van het thema ‘Lessen uit Openbaring ’:Een antichristelijke overheid

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

 

 

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen