Artikel, Tegenstellingen in de bijbel!?

Tegenstelling in de Bijbel!? 4: Behouden door geloof?

26 februari 2024 - drs. G. (Gijs) van den Brink

Worden we behouden door geloof zoals Paulus zegt of door geloof en werken, zoals Jakobus zegt?

Paulus zou leren dat we behouden worden uit geloof, bv. Rom. 3:28 ‘Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.’ En Jakobus zegt dat geloof zonder werken dood is. Jak.2:17 ‘Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.’

Luther wilde de Jakobusbrief zelfs uit de canon halen.

Een tegenstrijdigheid volgens velen. Luther wilde de Jakobusbrief zelfs uit de canon halen. Wat is hier aan de hand? Als we het woord ‘geloof’ en ‘geloven’ bij Paulus bestuderen zien we dat bij hem gehoorzaamheid een aspect van geloven is, bv. in Rom.1:5 (vgl. 16:26) ‘door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen’. 

Maar Jakobus gebruikt het woord ‘geloven’ anders; bij hem is geloven het aannemen van een waarheid. Je kunt volgens Jakobus in God geloven zonder hem te gehoorzamen. Zo geloven de demonen ook zegt Jacobus in 2:19. En zo’n geloof is zonder werken dood. Een ander gebruik van het woord ‘geloven’, maar geen verschil in boodschap tussen Paulus en Jakobus.

We moeten hierbij ook bedenken dat wij het woord geloven meestal gebruiken in de zin van Jakobus! 

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen