Artikel, Hemel

De relatie van de gelovigen met de hemel

17 oktober 2017 - drs. G. (Gijs) van den Brink

 

We hebben de vorige keer gezien hoe het Nieuwe Testament in zijn algemeenheid over de hemel spreekt. We willen nu wat dieper ingaan op de relatie die er is tussen de hemel als woonplaats van God en ons als gelovigen.

In het Nieuwe Testament kunnen we drieërlei relaties onderscheiden tussen de hemel en de gelovigen:

  1. De hemel en de levende gelovigen op aarde,
  2. De hemel en de gestorven gelovigen en
  3. De hemel en de verrezen gelovigen, de gelovigen die een verheerlijkt lichaam hebben gekregen.

Die relatie met de hemel is voor elk van deze drie groepen verschillend.

Over de levende gelovigen, de gelovigen die op aarde leven voor de wederkomst van Jezus, wij dus, lezen we in Filippenzen 4:20,

`Wij zijn burgers¹ van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten’.

De gelovigen hebben dus hun vaderland in de hemel; zij vormen op aarde een kolonie van hemelburgers.

Nog inniger wordt de relatie met de hemel beschreven in Efeziërs 2:4-6 waar we lezen:

‘God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, …. ons hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus …. en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelen’.

De hemel is dus niet alleen de plaats waar onze zegeningen vandaan komen, maar is meer.
De gelovigen die op aarde leven, leven tegelijkertijd ook nu al in een hemelse realiteit. De hemel is niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Het is een geestelijke realiteit kan die door gelovigen hier en nu al ervaren kan worden.

Sinds de eerste komst van Christus naar de aarde 2000 jaar geleden is het Koninkrijk der hemelen onder ons. Het is allemaal ten dele en nog niet volmaakt. Maar de krachten van dit rijk zijn hier en nu al te proeven.

[1] Het Griekse politeuma betekent hier `gemenebest, staatsverband’. W. Bauer, `politeuma’, Wörterbuch, s.v.

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is een beknopte versie van een artikel uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd wekelijks een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

Bijdrage van

drs. G. (Gijs) van den Brink
Sinds 1981 als redacteur en auteur werkzaam aan een commentarenserie bekend onder de naam “Studiebijbel”. Eerst bij IDR in Soest, vanaf 1998 bij het “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CVB) in Doorn. Van 1996 tot 2015 redacteur NT van het kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning “Soteria”. Sinds 2007 hoofdredacteur van het theologisch kwartaaltijdschrift “Studiebijbel magazine”. Van 2010-2011 redactielid van Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie.

Blijf geinspireeerd!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van interessant StudieBijbel nieuws, inspirerende content en exclusieve aanbiedingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden Nieuwsbrief
Klantenservice
Inloggen